MÖ 25-12 bin Yıllarında Kültür Bölgeleri

 

25 Bin Yıl Önce Kültür Bölgelerinin Görünümü

12 Bin Yıl Önce Kültür Bölgelerinin Görünümü