top of page

Ortadoğu

Ortadoğunun en eski topluluklarının Ferkek (Nkadın) işaretçisine sahip olduklarını, bunlardan daha sonra da Kerkek (Rkadın) işaretçilerinin ayrılarak İran’ın doğusuna geçtiğini ve Orta Asya grubunu oluşturduklarını görmüştük.

Erkekler

35-40 bin yıl kadar önce, Ortadoğu grubundaki erkekler arasında IJerkek işaretçisi ortaya çıktı. Cro-Magnon olarak adlandırılan insanların onlar olduğu tahmin ediliyor.

 

 

 

 

 

 

 

 


Ortadoğu’da IJerkek (Cro-Magnon)Yayılması[i]

Kadınlar

Yine Ortadoğu’daki kadınlar arasında Ukadın, pre-HVkadın, işaretçileri ortaya çıktı. pre-HVkadın’ın alt kolu olan HVkadın ve JTkadın işaretçileri için 40 bin yıl civarı tarihler tahmin ediliyor.

Genetik takip için kullandığımız işaretçilerin dış görünüşte farklılık anlamına gelmediğini bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Ortadoğu’da bulunan daha eski işaretçilere sahip olanlar ve yeni işaretçileri taşıyanlar farklı genetik işaretçilere sahip olmalarına rağmen muhtemelen benzer görünüyor; aynı bölgelerde yaşadıkları için de benzer bir dil konuşuyor ve ortak bir kültürü paylaşıyorlardı.

Bu dönem için Sina’dan İran’a kadar olan Ortadoğu’yu tek bir dil konuşulan tek bir kültür bölgesi olarak görmek yerinde olacaktır.

[i] Wikipedia

bottom of page