Ural Kültür Bölgesinin Oluşumu

Ural kültür bölgesi, Uralların batısında Arilerin, doğusunda ise Altay topluluklarının yerleşmedikleri en kuzeydeki soğuk iklim kuşağında yaşayan insanları işaret ediyor.  

[i]

Uralların batısına ilk yerleşmeler MÖ 34-26 bin yıl önceye tarihlenir. İskandinavya’ya ilk yerleşimler ise buzul çağından sonradır. Norveç’e MÖ 9. Bin, Finyandiya’ya MÖ 8.bin, İsveç’e ise MÖ 7700’ler önerilmektedir. [ii]

Çin-Tibet dillerini konuşan toplulukları temsil eden Oerkek işaretçisi ile ortak ataya sahip. Ural topluluklarının daha güneyde doğmasına rağmen zamanla kuzey bölgelerine doğru göç ettiği ve bu bölgedeki yaşama uyum sağlamış olduğu düşünülüyor.

[iii]

Ural dilleri, Ural özellikle Altay dilleri ile yakınlığı vurgulanır. Bugün taraftarları daha azalmış olsa da Altay dil grubu Ural-Altay dil grubu olarak isimlendirenler bulunmaktadır. Bu durum muhtemelen, Altay dilli topluluklarla yakın komşuluğun bir sonucu olsa gerek.

Ural dilleri, eskiden Sibirya’dan İskandinav ülkelerine kadar, bugünkünden çok daha geniş topraklarda konuşuluyordu.

Bugün oldukça sınırlı alanlara sıkışmış olmasında, daha sonra gerçekleşecek olan Hint-Avrupa göçlerinin etkisi büyük olmuştur.

Nerkek işaretçisi, yoğun olarak Ural dili konuşan topluluklar arasında görülüyor.


Nerkek Yayılması[iv]

Karakteristik genetik Ural konuşan halkların olan N1c haplogroup (Y-DNA). % 63 Finliler, 47% Saami ve % 41 Estonyalılar.[v]

 

 

 

 

 

 

 

 


N işaretçisinin Dünya Üzerinde YDağılımı[vi]

Dipnotlar

[i] http://peaceandjustice.freeforums.net/thread/198/neanderthals-humans-interbred-europe-years

[ii] The Oxford Handbook of Archaeology. Chris Gosden… Oxford University Press:2009

[iii] The Global Prehistory of Human Migration. Immanuel Ness. Wiley-Blackwell:2014

[iv]https://genographic.nationalgeographic.com/

[v] https://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Uralic_homeland_hypotheses

[vi] https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_N-M231