Son Buzul Zirvesinde Doğu Asya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[i]

 

Son buzul maksimumunda, kuzeydoğu Asya’nın büyük kısmı yaşanamaz hale geldi. Sadece az sayıda zor şartlara uyum sağlayan mamut avcısı varlığını sürdürdü. Buna karşılık Çin, Japonya ve Sundaland’da yaşanabilir alanları arttı. Alet teknolojileri g.doğu Asya’da, Kore ve Japonya’da görülmeye başlandı. [ii]

20.000 yıl önce, Austric Asya’nın doğu ve güneydoğusunda yaygın dil durumundadır. Çin dillerini konuşan toplulukların yayılmasına kadar da bu durum değişmeyecektir ki söz konusu yayılmasının yoğunlaştığı dönemler milattan sonradır.

Japonya ve Kore

Japonya’da en eski insan kalıntıları 30 bin yıl önceye tarihlenmektedir. Japonya, buzul çağının sonuna kadar, bir kara köprüsü ile Asya kıtasına bağlıydı, dolayısıyla göç etmek zor değildi. İnsanlar 30-14 bin yıl önce dalgalar halinde doğu ve güneydoğu Asya’dan gelerek yerleştiler. [iii]

Kıyı bölgeleri, bugün sualtında kalmış olduğundan bulgular sınırlıdır. 20-150 kişilik topluluklar halinde yaşıyorlardı ve bu dönemde tüm nüfus 20.000 kişiyi hiç geçmedi.[iv]

17 bin yıl önceye tarihlenen bir iskeletin boyu 1.55 m.’dir. Bugünkü şartlara göre küçük görünmesine rağmen o zaman için tüm güneydoğu halklarından farklı değildir. [v]

Japonya’da 20 bin yıldan önceki bulgular, güneydoğu Asya ile aynı teknolojilerin paylaşıldığını gösterir. 18-20 bin yıl önce, yeni bir teknoloji ortaya çıkar. Kore daha az araştırılmış olsa da durum benzerdir. Eski doğuasya gelenekleri yerini muhtemelen son buzul maksimumu dolayısıyla batı bozkırlarından gelen avcı kültürlerine bırakır. [vi]

Buzul çağının sona ermesiyle birlikte MÖ 10.000 civarında Japonya ile Kore toprakları birbirinden ayrıldı[vii].

 

Dipnotlar

[i] Out of Aden. Stephen Oppenheimer. Robinson Publishing: 2004

[ii] Out of Aden. Stephen Oppenheimer. Robinson Publishing: 2004

[iii] A History of Japan. Kenneth G. Henshall. Palgrave Macmillan:2012

[iv] A History of Japan. Kenneth G. Henshall. Palgrave Macmillan:2012

[v] A History of Japan. Kenneth G. Henshall. Palgrave Macmillan:2012

[vi] Out of Aden. Stephen Oppenheimer. Robinson Publishing: 2004

[vii] National Geographic