top of page

Hami-Sami Kültür Bölgesinin Oluşumu

Erkekler

Orta Asya ile birlikte pek çok grubun göç ederek dünyaya yayıldığı iki merkezden biri durumundaki Ortadoğu bölgesinde 30 bin yıl kadar önce ortaya çıkan Jerkek işaretçesi daha çok bölgede kalan grupları temsil ediyor. Özellikle Hami-Sami dilleri konuşan topluluklar arasında yüksek oranda görülüyor. Muhtemelen Arap yayılması ile birlikte kuzey Afrika’da da yüksek oranda görülür hale gelmiş durumda. İlk defa ortadoğuda tarıma geçen insanların onlar olduğu düşünülüyor.

[ii]

Jerkek işaretçisinin, Avrupa’nın eski yerli halkı olan Ierkek işaretçisini taşıyan grup ile aynı ortak atadan,  IJerkek işaretçisinden geldiklerine dikkat çekmekte fayda var.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahreynli[iii]

 

Kadınlar

Jkadın işaretçesi ortadoğu bölgesi merkez olmak üzere geniş bir bölgede görülüyor. Daha çok Hami-Sami gruplarla ilişkili görünüyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jkadın İşaretçisinin Dağılımı[iv]

Aşağıda Hami-Sami dilleri konuşan toplulukların erkeklerindeki genetik işaretçilerin dağılım görülüyor.

J işaretçisi, Ortadoğu'daki Sami toplulukları içinde baskın. Ama Arapça konuşmasına rağmen kuzey Afrika'daki topluluklarda E1b daha baskın görünüyor. Bunun anlamı, söz konusu toplulukların Afrika genleri taşımalarına rağmen sonrada Arapça konuşuyor hale geldikleridir.

bottom of page