Hangi İnsan?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarihi insanlık tarihi olarak anlıyor, dolayısıyla da insanla başlatıyoruz. Ama bu durumda “hangi insanla?” sorusu akla geliyor. 

  1. Bir bakış açısına göre insan primat ailesinin bir kolu. İnsanın atası sayılabilecek canlıların 3 milyon yıl kadar önce bir kol olarak ayrıldığı hesaplanıyor. Dolayısıyla bu süre içinde farklı evrim basamaklarında farklı insan türlerinin yaşadığı kabul ediliyor.

  2. Bir başka görüşe göre ise bugünkü insanların ilk insan ve eşinden çoğalarak bugünkü insan nüfusunun oluşturduğu kabul ediliyor.

 

Her iki görüşe de sadece birer “görüş” olarak yaklaşmak da mümkün değil. Çünkü görüş sahiplerinin “değerler sistemi” ile ilişkilendiriliyorlar ve baştan önyargı ile konuya başlamak durumunda kalınıyor. Halbuki son yıllardaki gelişmeler yukarıda bahsedilen iki yaklaşımın göründüğü kadar uzlaşmaz olmadığını da gösterdi.

 

İkinci görüş sahipleri için tarihi ilk insanın dünya üzerindeki macerası ile başlatmayı önerebiliriz. Birinci görüşü kabul edenler için de insanlık tarihini insan evriminin son basamağı olan Homo Sapiens Sapiens ile başlatmak önerilebilir. Hatta bunun bir zorunluluk olduğu da öne sürülebilir çünkü tarihin konusu olabilecek Homo Sapiens Sapiens’ten öncesi için eldeki verilerin tarih yazmak için yeterli olduğunu söylemek oldukça zor. Birkaç iskelet ve bir kaç taş parçası ile tarih yazabilmek için gerçekten çok fazla spekülasyon gerekiyor.

 

Özetle tarihi Homo Sapiens Sapiens türünün ya da Ademoğullarının tarihi olarak ele alabiliriz.