top of page

Ortaasya'dan Hindistan'a Göçler ve

İndus Kültür Bölgesinin Oluşumu

Orta Asya grubundan ayrılan bir grup da Hindistan'ın özellikle kuzey bölgelerine yerleşti. Lerkek Grubu 30 bin yıl kadar önce Pamir dağlarını aşarak kuzeyden bölgeye girmiş oldukları sanılıyor. 

  
Orta Asya’dan Lerkek Yayılması[i] Hintli[ii]


Lerkek Dağılımı[iii]

 

 

Dipnotlar

[i] https://genographic.nationalgeographic.com/

[ii] https://genographic.nationalgeographic.com/

[iii] https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_L-M20

bottom of page