top of page

Kafkas Kültür Bölgesinin Oluşumu

30 bin yıl önce, ortadoğu grubundan ayrılan bir grup Gerkek (M201) işaretçisini taşıyordu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye’de Erkek[i] ve Gerkek Yayılması[ii]

[iii]

En yüksek oranlara Kafkaslar’da, İran’da ve Anadolu’da ulaşılıyor. Yoğun olduğu bölgeye haritada bakıldığında, Asya’nın batısında geniş bir alanı kapladığı görülür. Bu coğrafya Batı Asya Platosu olarak isimlendirilebilir. Kafkaslar, bu alanın kuzey sınırını oluştururlar, ama benzer özelliklere sahip alanlar, Toroslar ve Doğu Anadolu bölgesinden başlar, Azerbaycan, Ermenistan ve İran’ı da içine alacak şekilde uzanır. Zor tabiat şartları dolayısıyla, bölge tarih boyunca kolay kolay ele geçirilememiş, geçirilmesi başarılsa da uzun süre elde tutulamamıştır. Zor coğrafi şartlar hem yaşayan insanların kültürünü etkilemiş, hem de diğer kültürlerle yoğun etkileşime imkân vermemiştir. 

Bu coğrafya, yaşam için farklı kültürel alışkınlıkları gerektirecektir. Sınırları çizilen bölgenin son 3-4 bin yıl önceye kadar ayrı bir kültür bölgesi olduğu, Hint-Avrupa dilli grupların yayılması ile bugün sadece Kuzey Kafkaslarda konuşulan Kafkas dillerinin de geçmişte Kafkaslar’dan Doğu Anadolu ve İran platosuna hatta Afganistan’a kadar uzanan geniş bölgede konuşılduğu kanaatindeyiz.

Dil uzmanları, Hint-Avrupa dillerini konuşan Hititler, Mittaniler gibi topluluklar Anadolu’ya gelmeden önce bu bölgede konuşulan Hurrice, Hattice gibi dillerin Kafkas dil ailesine mensup olduğunu düşünüyor.

Muhtemelen, hayvanları ilk defa evcilleştirenler de onların torunları olacaklardı.

Bazı arkeologlar, Zagros bölgesindeki arkeolojik bulgularun 40 bin yıl kadar önceye gidebileceğini öne sürmektedirler.[iv]

 

Dipnotlar

[i] https://genographic.nationalgeographic.com/

[ii] https://genographic.nationalgeographic.com/

[iii] https://tr.wikipedia.org/wiki/Haplogrup_G_(Y-DNA)

[iv] The Incredible Human Journey. Alice Roberts. Bloomsbury Paperbacks: 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page