top of page

Kronoloji: II.Dünya Savaşı (1939-1944)

1939

(27 Eylül 1939) Polonya'nın Paylaşılması

1 Eylül 1939 sabahı Almanya Polonya’ya saldırdı. İttifaklara ve garantilere rağmen, İngiltere ve Fransa Polonya'nın yardımına gidemediler. Hem askeri hazırlıkları ve hem de stratejik şartlar dolayısıyla yardıma gidebilecek durumda değildirler.

Polonya'nın sonunun yakın olduğunu görünce, Sovyetler 23 Ağustos Paktı'nın kendilerine ayırdığı bölümü ele geçirmek için harekete geçtiler. 17 Eylül sabahı Sovyet orduları da Polonya’ya girmeye başladı.

27 Eylül’de Varşova teslim oldu ve Polonya haritadan silindi.

(28 Eylül- 10 Ekim 1939) Estonya, Letonya, Litavanya Sovyet Egemenliğine Girdi

Sovyetler, kendilerine ayrılmış olan Baltık memleketlerini de ele geçirmek için harekete geçtiler. 28 Eylül 1939 da Estonya ile Sovyet Rusya arasında imzalanan "karşılıklı" yardım antlaşması ile Estonya, Sovyet Rusya’ya deniz ve hava üsleri veriyor ve 25.000 kişilik bir Sovyet kuvvetinin memleketinde bulunmasını kabul ediyordu. Bu Estonya'nın Sovyetler tarafından işgalinden başka bir şey değildi.

Sovyetler 5 Ekim’de Letonya ve 10 Ekim’de de Litvanya ile imzaladıkları "karşılıklı" yardım paktları ile, Estonya'da elde ettikleri hakları bu memleketlerden de aynen sağladılar.  

30 Kasım 1940- Fin-Rus Savaşının Başlaması

Finlandiya Sovyet taleplerini kabul etmedi. 30 Kasım sabahı Sovyet orduları Fin sınırlarına saldırdı, Sovyet uçakları Helsinki'yi bombardımana başladı.

 

Finlandiya Sovyetlere iki buçuk ay inatla dayandı. Fin-Sovyet barışı 12 Mart 1940’da Moskova'da imzalandı. Finlandiya kayıplara uğramakla beraber, bağımsızlığını şerefle korumasını bilmişti. Fin-Rus savaşı, Sovyetlerin askeri gücünün gerçek niteliğini de ortaya koymuştur.

1940

(9 Nisan 1940) Almanya'nın Danimarka ve Norveç'i İşgali

Savaşın çıkmasıyla birlikte İngiltere, I. Dünya Savaşında yaptığı gibi, Almanya’yı denizden abluka altına alabilirdi. Ablukaya karşı mücadele edebilmek için, Norveç bölgesinde denizaltı üslerine ihtiyacı vardı. 9 Nisan 1940 sabahı harekete geçen Alman kara ve deniz kuvvetleri, bir gün içinde Danimarka ve Norveç'i işgal ettiler.

Tuhaf Savaş

Sonbahar yağmurları ve Kış çok sert geçmesi, Hitler’in esas saldırısını ertelemesine sebep oluyordu.  Bu sırada Fransızlar ve İngilizler Alman saldırısını bekliyorlardı. Keşif birlikleri arasındaki birkaç küçük çatışma dışında aylarca hiçbir şey olmadı.

(Mayıs 1940) Hollanda ve Belçika’nın Teslim Olması

10 Mayıs 1940 sabahı Alman orduları Belçika ve Hollanda’ya girmeye başladı. Hollanda ancak birkaç gün dayanabildi ve 15 Mayıs 1940 da teslim oldu.

Savaş başlar başlamaz İngiltere ve Fransa Belçika’ya 500.000 kişilik bir kuvvet soktukları için, Belçika biraz daha fazla dayandı. 27 Mayıs’ta teslim oldu ve müttefik kuvvetleri Manş kıyılarına çekildi.

Müttefik kuvvetlerini 28 Mayıs’tan itibaren denizden tahliyeye başladı ve tahliye 4 Haziran'da sona erdi.

(22 Haziran 1940) Fransa’nın Telim Olması

Alman kuvvetleri güneye sarkmaya devam ederek, 14 Haziran'da Paris'e girdiler. 22 Haziran 1940 da mütareke imzalandı.

Bu arada 10 Haziran 1940 da İtalya da Fransa’ya savaş ilan ederek II. Dünya Savaşına katıldı.

(13 Ağustos-31 Ekim 1940) İngiltere Muharebesi

13 Ağustos 1940'dan itibaren Alman uçakları İngiltere’yi bombardıman etmeye başladılar. İngiltere Muharebesi 31 Ekim’e kadar sürdü. Bu muharebede İngiltere teslim olmaya yanaşmadığı gibi, Alman Hava Kuvvetleri de ağır kayıplara uğradı. Bu durum karşısında Hitler, düşünülen çıkarmadan da vazgeçti.

(13 Eylül 1940) Kuzey Afrika Cephesinde Savaşın Başlaması

Libya’daki İtalyan kuvvetleri Mısır'a karşı 13 Eylül 1940 da taarruza geçtiler.

(28 Ekim 1940) İtalyan-Yunan Savaşının Başlaması

İtalya, 28 Ekim 1940 sabahı Yunan Hükümetine verdiği bir ültimatomda, Korfu ve Girid adaları ile Epir ve Pire limanının kendisine teslimini istedi. Yunanistan İtalya'nın bu isteklerini reddedince, Arnavutluk’ta toplanan İtalyan kuvvetleri Yunan sınırlarından içeri girmeye başladı.

Yunan savaşı İtalya için tam bir başarısızlık oldu. İtalyan kuvvetlerinin ilerlemesi, Yunan karşı koyması dolayısıyla 2 Kasım’da durdu. Yunanistan 10 Kasım’da karşı taaruza geçti ve Yunan kuvvetleri Kasım sonlarına doğru Arnavutluk topraklarına girdi.

(27 Eylül 1940) Üçlü Pakt’ın İmzalanması

İtalya, Japonya ve Almanya arasında 27 Eylül 1940’ta Üçlü Pakt imzalandı. Pakt'a göre, taraflardan biri Avrupa savaşına veya Çin-Japon anlaşmazlığına katılmamış bir devletin saldırısına uğrarsa, diğerleri bütün güçleriyle ona yardım edeceklerdi.

Burada söz konusu olan devlet Birleşik Amerika idi. Bu suretle Pakt birinci planda Birleşik Amerika’yı tehdit edip, onu savaş dışı tutma amacını gütmekteydi. Amerika savaşa katılamayınca İngiltere yalnız kalacaktı.

Rusya ile Almanya İlişkilerinin Gerilmesi

Sovyet Rusya, Almanya ile Saldırmazlık Paktını yaparken Batılılarla Almanya’yı karşı karşıya bırakıp, her ikisinin de birbirlerini adamakıllı yıpratmalarını sağlamayı istemişti. Fakat Fransa'nın 4-5 haftada yere serilmesi Sovyetlerin tasarılarını alt-üst etti. Almanya daha fazla üstün duruma geçmeden kendi çıkarlarını bir an önce sağlaması gerekiyordu.

Daha Fransız-Alman savaşı devam ederken, 1940 Haziran’ında Estonya, Letonya ve Litvanya’yı işgal etti. Bunun arkasından 27 Haziran 1940 da Romanya’ya ültimatom verdi. Halbuki bu konu Almanya ile hiç konuşulmamıştı.

Almanya bu sırada Balkanlarda bir savaş çıkmasını istemediğinden Romanya topraklarının bir bölümünü Sovyetlere terk etmek zorunda kaldı. Almanya, Romanya'nın geri kalan toprakları için garanti verdi. Bu garanti, Romanya’ya yerleşmeye karar vermiş olan Sovyetleri sinirlendirdi ve 1 Eylül 1940 da Almanya’yı protesto etti.

Hitler Sovyet Rusya ile bir çatışmayı hiç değilse şimdilik istemiyordu. Sovyetleri Üçlü Pakt'a ortak etmek ve bu suretle Sovyetlerle yeni bir işbirliği kurmak için Molotov'u Berlin'e davet etti.

Berlin görüşmeleri 12-13 Kasım 1940 da yapıldı fakat anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine Hitler Sovyetlerle uzlaşmanın mümkün olmayacağını anlayarak, 18 Aralık 1940 da Alman ordularına, "Sovyet Rusya’yı ezmek için" 15 Mayıs 1941 de harekete geçmek üzere hazır olmaları emrini verdi. Harekât planının adı "Barbarossa Planı" idi.

1941

Almanya’nın Balkanlara Girmesi

Hitler, 20 Kasım 1940’ta Macaristan’ı, 23 Kasım’da Romanya’yı ve ertesi gün de Slovakya’yı zorla Üçlü Pakt’ın içine almayı başardı. Bulgaristan ise Hitler’in bu saldırgan tavrına uzun bir süre direnmesine rağmen 1 Mart 1941 tarihinde Üçlü Pakt’a katılmak zorunda kaldı.

Yugoslavya, bölgesindeki bu oluşuma direnç gösterdi. Bu direncin neticesinde Yugoslavya 6 Nisan 1941 tarihinde Sovyetler Birliği’yle dostluk antlaşması imzaladı. Ancak Almanya, antlaşmanın imzalandığı gün Almanlar harekâtla ülkeyi işgal etmeye başladı. Yugoslavya’nın direnci işgalin başlamasından bir hafta sonra kırıldı ve ülke 17 Nisan 1941 tarihinde teslim oldu.

(24 Mart 1941) Almanya’nın Kuzey Afrika Muharebelerine Katılması

Hitler, 1941 Şubat’ında İtalya'nın başarısızlığı üzerine Almanya General Rommel komutasında ve Afrika Korps adını alan bir kısım kuvvetini kuzey Afrika’ya yolladı. Rommel 24 Mart 1941 de taarruza başladı.

(6 Nisan 1941) Yunanistan’ın İşgal Edilmesi

Bulgaristan'da toplanmış olan Alman kuvvetleri 6 Nisan sabahı Yunanistan'a girmeye başladılar. Yunanistan  fazla dayanamadı. 

(22 Haziran 1941) Almanya’nın Sovyetler Birliği’ne Saldırması

Hitler, daha 1940 yılının ekim ayında Sovyetler Birliği'ne saldırmaya karar vermiş ama Balkanlar’daki hesaplanmayan harekât dolayısıyla 5 hafta gecikilmişti. 22 Haziran 1941'de saldırı başladı.

Yoğun saldırılara rağmen Alman ordusu Moskova’ya giremedi. Almanların bu başarısızlığının altında, Sovyet güçlerinin direnişlerinin yanı sıra Sovyet ordularının doğudan yeni kuvvetlerle sürekli takviye edilmesi, Kasım ayının sonunda kış mevsiminin iyice bastırması da önemliydi.

1941 yılı sonunda Almanya'nın doğu cephesi Leningrad'ın doğusundan bulunuyordu. Hitler'in Rusya’yı 6-8 haftada işgal etme planı gerçekleşmemişti.

(14 Ağustos 1941) Atlantik Bildirisi

Alman saldırısına uğrayan Sovyetler Birliği, 12 Temmuz 1941 tarihinde İngiltere ile ve 1 Ağustos’ta da ABD ile birer antlaşma imzaladı. Ardından ABD Başkanı Roosevelt ile İngiltere Başbakanı Churchill savaşla ilgili gelişmeleri görüşmek üzere 1941 yılı Ağustos ayı başlarında Kanada açıklarında bulunan bir savaş gemisinde bir araya geldiler. İki lider buradaki görüşmelerin ardından 14 Ağustos 1941 tarihinde “Atlantik Bildirisi” adı verilen ortak bir metin yayınladılar. 

Daha sonra Birleşmiş Milletler Antlaşması’na dahil edilen bu bildiride, savaştan sonra toprak kazanılmaması, ilgili halkın onayı alınmadan toprak değişikliği yapılmaması, ulusların kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olması, uluslararası işbirliğinin gerçekleştirilmesi, açık denizlerde ticaret serbestliğinin gerçekleştirilmesi, Mihver Devletlerinin silahtan arındırılması ve savaştan sonra topyekûn silahsızlanmaya gidilmesi hususları yer almıştı.

(7 Aralık 1941) Pearl Harbour ve A.B.D.’nin Savaşa Girmesi

Japon Hava Kuvvetleri 7 Aralık 1941’de Pearl Harbour’daki Birleşik Devletler Pasifik Donanması’na saldırdı. Bu herkes için tam bir sürprizdi. ABD saldırıdan bir saat sonra bu ülkeye savaş ilan etti.

1942

1942 yılına kadar Mihver ülkeleri üstün durumdaydı. Amerika’nın savaşa girmesi ile birlikte denge sağlanmaya başladı.

(1 Ocak 1942) Birleşmiş Milletler İttifakının Kurulması

ABD’nin savaşa girmesinin ardından Almanya’ya savaş ilan eden 26 devletin imzasıyla 1 Ocak 1942’de “Birleşmiş Milletler Bildirisi” yayınlandı. Bildiriyi imzalayan her devlet, Üçlü Pakt üyelerine ve bunlarla birlikte hareket eden ülkelere karşı bütün askeri ve ekonomik kaynaklarını bu devletlerle savaşanlara aktarmakla görevli olacaklar, Mihver Devletlerine karşı zafer kazanılana kadar işbirliğine gideceklerdi.

Stalingrad Muharebeleri

Havalar iyileşir iyileşmez Almanlar yeniden hareket kabiliyetine kavuşarak taktik üstünlüğü yine ele geçirdiler ama Stalingrad direndi. Sovyetlerin karşı taarruzu 19 Kasım'da başladı.

Uzakdoğu ve Pasifik Cephesi

Japonya Amerika’ya saldırarak savaşa katıldıktan sonra, 1941 yılı kapanırken Malezya, Filipinler ve Borneo'ya çıkarma yapmıştı. 1942 Nisan’ında bütün Filipinler Mayıs 1942 ortalarında Birmanya, Şubat ve Martta Cava ve Sumatra yine Şubat ayında Singapur Japonların eline geçti. 

(4 Haziran 1942) Midway: Pasifik Savaşı’nın dönüm noktası

Japonlar, Midway’de demir atmış olan Amerikan donanmasını yok etmek için harekete geçtiler. 4 Haziran 1942 sabahı, Japon uçakları bombardıman için havalandığında Amerikan uçak gemileri de düşmandan habersiz Midway’e yaklaşmışlardı. Birkaç saat içinde 4 Japon uçak gemisi ve bazı gemiler saf dışı edildi. Japonlar donanmaya geri çekilme emri verdiler.

(23 Ekim 1942) Kuzey Afrika Cephesinde Karşı Harekât

23 Ekim 1942'den itibaren Mihver cephesine karşı taarruz başladı. Taarruz başarılı oldu ve Mihver kuvvetleri gerilemeye başladı. 23 Aralık 1942 de Müttefik kuvvetleri Trablus'a girdiler. Libya Müttefiklerin eline geçti.

1943

(14-24 Ocak 1943) Casablanca Konferansı

Casablanca Konferansı Roosevelt ile Churchill arasında yapıldı. Stalin de davet edilmişti ama gelemedi. Rusya üzerindeki baskıyı hafifletmek için Sicilya’ya çıkarma yapılması, Balkanlarda ikinci bir cephenin açılmasını mümkün kılmak için, Türkiye'nin de savaşa katılması konusunda gerekli askeri hazırlıkları yapılması, Almanya Japonya ile İtalya kayıtsız şartsız teslim oluncaya kadar mücadeleye devam edilmesi konusunda anlaştılar.

(4-12 Temmuz 1943) Alman-Rus Tank Savaşları

Ruslar Ocak 1943'den itibaren karşı taruza geçtiler. Almanlar inisiyatifi Rusya’ya kaptırmış görünüyorlardı ama durumu toparladılar. 1943 yazında Kursk’ta 4 Temmuz'da yeniden taarruza geçtiler. Panzerler bir hafta boyunca savaşarak ilerlemeyi sürdürdüler, sonra saldırı hızını kaybetmeye başladı. Çok tank yitirmişlerdi. Gerçi Rusların kayıpları daha da fazlaydı, ama Almanların tersine yedek tank gönderebiliyorlardı. Ayın 12'sinde Hitler saldırıyı durdurdu.

(12 Mayıs 1943) Kuzey Afrika Cephesinde Müttefiklerin Zaferi

Müttefik kuvvetler Cezayir'i ele geçirdikten sonra, Tunus'a girdiler. 12 Mayıs 1943 günü Tunus’taki Mihver kuvvetleri Müttefiklere teslim oldu. 

(12-16 Mayıs 1943) Washington Konferansı

Kuzey Afrika cephesinin tasfiyesi üzerine alınacak yeni tedbirleri görüşmek üzere 12-26 Mayıs 1943 günlerinde toplanan bu konferans da yine Roosevelt ile Churchill arasında oldu. İtalya'nın saf dışı kılınması için işgali, ikinci Cephenin Fransa'da açılması işi 1944 ilkbaharında tamamlanması, savaş sonrası barışı koruma sorumluluğu Birleşik Amerika, İngiltere, Sovyet Rusya ve Çin'e verilmesi karara bağlandı.

(10 Temmuz 1943) Sicilya Çıkarması

Müttefikler, İtalya’yı işgal etmek üzere, 10 Temmuz 1943 günü Sicilya’ya çıkarma yaptılar.

(24 Temmuz 1943) Mussolini’nin İktidardan Düşmesi

Sicilya çıkarması üzerine 24 Temmuz 1943 günü Mussolini'yi iktidardan düşürdü.  

(3 Eylül 1943) İtalya’nın Mütareke İmzalaması

Müttefikler İtalya ile mütarekeyi kabul etti ve mütareke 3 Eylül 1943 de imzalandı.

Buna karşılık olarak Hitler Alman ordusunu İtalya’nın kuzeyine indirdi ve boydan boya bir savunma hattı kurdu. Ayrıca Mussolini'yi kurtarmayı ve tekrar yönetime geçirmeyi de başardı.

(14-24 Ağustos 1943) Quebec Konferansı

Bu konferans, İtalya'da Mussolini'nin birdenbire düşmesiyle ortaya çıkan yeni durum karşısında, ikinci cephe meselesini yeni bir açıdan ele almak amacı ile, 14-24 Ağustos 1943 de Churchill ve İngiliz Genelkurmayı ile Amerikan Genelkurmayı arasında Quebec'de yapılmıştır.

Bu konferansta Churchill, ikinci cephenin Fransa yerine, Türkiye'nin de savaşa katılmasıyla Balkanlarda açılmasında çok ısrar etmiş, fakat görüşünü kabul ettirememiştir. İkinci cephenin Fransa'da Normandiya kıyılarında açılmasına karar verilmiş ve bunun hazırlanması sorumluluğu da Amerikalılara bırakılmıştır. 

(19 Ekim-1 Kasım 1943) Moskova Konferansı

Amerika Dışişleri Bakanı ile İngiltere Dışişleri Bakanı, 1943 Ekim’inde Moskova’ya gittiler. Sovyet dışişleri Bakanı Molotov ile birlikte, 19-30 Ekim 1943 arasında toplantılar yaptılar. Dışişleri bakanları düzeyinde toplanan bu konferans, gerçekte Tahran Zirvesi'nin hazırlığı niteliğindedir.

22-26 Kasım 1943- Kahire Konferansı

Moskova Konferansında üç devletin hükümet başkanları arasında da bir toplantı yapılmasına karar verilmişti. Stalin'in ısrarı üzerine toplantının Tahran'da yapılmasına karar verildi. Müzakerelerde Uzakdoğu cephesinin durumu da görüşüleceği için, Çin adına Mareşal Chiang Kai-shek'in de toplantıya çağrılması isteniyordu ama Stalin bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Churchill ve Roosevelt, hem Chiang Kai-shek'le görüşmek ve hem de Tahran'a bir görüş birliği içinde gitmek için, 22-26 Kasım 1943 de Kahire'de bir toplantı yaptılar ve buna Chiang Kai-shek de katıldı.  

28 Kasım-1 Aralık 1943- Tahran Konferansı

Tahran Konferansı, Roosevelt, Churchill ve Stalin'in katılmasıyla 28 Kasım-1 Aralık 1943 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

 
1944

(6 Haziran 1944) Normandiya Çıkarması

Müttefikler ikinci cepheyi açmak üzere, 6 Haziran 1944 sabahından itibaren Fransa'nın Normandiya plajlarına çıkarma yapmaya başladılar.

(23 Haziran 1944) Rusların Balkanlar ve Orta Avrupa’ya Girmesi

Normandiya çıkarmasının başarılı olması üzerine Ruslar 23 Haziran 1944 de Doğu Cephesinde genel bir taarruza giriştiler. Bu taarruz, Rus ordularının Balkanlara ve Orta Avrupa’ya girmesini sağladı. Ağustosta Romanya’yı işgale başladılar. Bulgaristan'dan sonra Macaristan ve Yugoslavya'ya girdiler.

(Temmuz 1944) Bretton Woods Toplantısı

Amerikalılar Temmuz 1944’te, savaş sonrası ekonomik düzeni şekillendirmek üzere, New Hampshire’daki Bretton Woods adlı yerde kırk dört ülkeden gelen delegasyonları ağırladı. Konferans, İngiliz-Amerikan liberal ekonomi ve serbest ticaret fikirleri zemininde yürütüldü. İki yeni kurum oluşturuldu: Uluslararası Para Fonu ve Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (diğer adıyla Dünya Bankası).

(25 Ağustos 1944) Paris’in Kurtarılması

Paris, 25 Ağustos'ta kurtarıldı.

(9-20 Ekim 1944) Moskova Konferansı

Churchill Balkanların ve Orta Avrupa'da Sovyet yayılmasını önlemek için Stalin ile bir anlaşma yapmak üzere Moskova’ya gitti. Balkan memleketlerinin iki devlet arasında nüfuz bölgelerine ayrılışı konusunda bir anlaşmaya varmaya muvaffak oldu.

Romanya Rus, Yunanistan, İngiliz nüfuzuna terkedildi. Yugoslavya ve Macaristan %50 İngiliz %50 Rus nüfuzu altında olacaktı. Bulgaristan için bu oranlar %75 Rus, %25 İngiliz idi. Bu yüzde oranlarının anlamı, kabinelere girecek ve orada temsil edilecek siyasal eğilimlerin oranlarıydı.

Polonya meselesinde uzlaşma olamadı.  Öte yandan, Moskova Konferansında, Almanya için kurulacak Müttefik Kontrol Komisyonunda Fransa’ya da yer verilmesi ile, Montreux Sözleşmesinin değiştirilmesi de kabul edildi. 

1945

(Şubat 1945) Filipinler’in Müttefiklere Geçmesi

Filipinler, gayet çetin muharebeler yapılarak ada ada alındı ve 1945 Şubat’ında bütün Filipinler Amerikalıların eline geçti.

(28 Nisan 1945) Mussolini’nin İdam Edilmesi

İtalya'da, Müttefik saldırıları sayesinde ülkenin kuzeyi kurtarıldı. Mussolini partizanlar tarafından yakalandı ve 28 Nisan'da idam edildi. 

(7 Mayıs 1945) Almanya'nın Teslim Olması

İkinci Cephenin açılmasından sonra artık Almanya için kurtuluş imkânı kalmamıştı. Almanya doğudan ve batıdan Müttefik kuvvetleri tarafından işgal edilmeye başladı. Müttefik kuvvetlerinin Berlin'e girdiler.

30 Nisan 1945 günü öğleden sonra Hitler intihar etti.

7 Mayıs 1945 sabahı teslim belgesi imzalandı.

Avrupa’da savaş sona ermişti.

Japonya'nın Teslim Olması ve Savaşın Sonu

Amerikan uçaklarının rahatlıkla ulaşabileceği mesafede bulunan Japonya, yoğun bombardımana tutuluyordu. Japon birliklerinin ve halkının direnişi daha da şiddetli çarpışmalar olacağını haber veriyordu. ABD Genel Kurmayı Japonya'nın işgali sırasında bir milyondan fazla kayıp verileceğini tahmin ediyordu.

Amerikan uçakları 6 Ağustos 1945 de Hiroshima ve 9 Ağustos’ta da Nagasaki üzerine birer atom bombası attılar. Her iki şehirde de yüzbinlerce insan öldü. Japonya, 10 Ağustos’ta İsviçre'nin aracılığı ile Amerika’ya başvurup, İmparatorun hak ve imtiyazlarına dokunulmamak şartıyla, teslim olacağını bildirdi.   

Atom bombası Rusları da şaşırttı. Onun için acele edip 8 Ağustos’ta Japonya’ya savaş ilan ettiler ve hemen Mançurya’yı işgale başladılar.

Teslim belgesini Japonya 2 Eylül 1945 sabahı Amerika'nın Missouri zırhlısında imzaladı. 

İkinci Dünya Savaşı sona ermişti.

bottom of page