top of page

Ortaasya

Ortadoğunun en eski topluluklarının Ferkek (Nkadın) işaretçisine sahip olduklarını, bunlardan daha sonra da Kerkek (Rkadın) işaretçilerinin ayrılarak İran’ın doğusuna geçtiğini ve Orta Asya grubunu oluşturduklarını görmüştük.

Hindistan ve Doğu Asya'ya gidenler hariç, Orta Asya'yı ortak bir dilin konuşulduğu tek bir kültür bölgesi olarak düşünmek doğru görünüyor. Henüz, Hint-Avrupa ve Altay diller ayrılmamış durumdadır. 

bottom of page