top of page

Afrika Dışına Çıkış

Tarih: 50 bin yıl önce
Nüfus: Birkaç bin
Genler: CT
erkek, L3kadın

 

Doğu Afrika’dan ayrılanların bir kısmı Batı ya doğru göç etmeyi tercih ettiler.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[i]

CTErkek, M168 genetik işaretçisi ile takip ediliyor. Afrika içinde doğmuş ama Afrika dışındaki tüm erkek işaretçileri bu soydan türediği için dikkat çekici. Afrika dışına göç eden iki ayrı ana dal buradan ayrılıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çadlı Erkek ve  CTerkek Yayılması[ii]

L3kadın genetik işaretçisine, orta ve batı Afrika’da rastlanıyor. 60-70 bin yıl önce ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Dikkkat çekici bir grup çünkü Afrika dışında görülen tüm kadın genetik işaretçileri bu soydan türemiş durumda. Afrika dışına ilk göç eden insanları temsil ediyorlar. Daha sonraki tarihlerde başka göçlerle Afrika içinde de yayılmışlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etyopyalı Kadın ve L3kadın Yayılması [iii]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[v]

 

 

 

Dipnotlar

[i] https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_CT

[ii] https://genographic.nationalgeographic.com/

[iii] https://genographic.nationalgeographic.com/

[iv] https://genographic.nationalgeographic.com/

[v] https://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrial_Eve

 

 

bottom of page