top of page

Roma İmparatorluğu Dönemi (MÖ.27-MS.395)

Dünya 

Dünya Nüfusunun Değişimi

Ari (Hint-Avrupa) Kültür Bölgesi

Roma İmparatorluğu (MÖ 27-MS 395)

İran Kültür Bölgesi

 • Partlar (MÖ 247-MS 224)

 • Sasani İmp. (224-632)

Hami-Sami Kültür Bölgesi

Yahudi

 • Roma Dönemi (MÖ 63-MS 324)

Altay Kültür Bölgesi

Avrupa

 • Avrupa Hunları ve Attila

Hindistan

 • Kuşhanlar (30-375)

Japonya ve Kore

 • Yayoi Döneminin Sonu (MÖ 300- 250)

 • Kofun Dönemi (250-538)

Çin

cin5.jpg
 • Doğu Han (25-220)

 • Üç İmp.                                

  • Wei (220-265)    

  • Shu Han (221-263)

  • Wu (222-280)    

 • Jin                         

  • Batı Jin (265-316)

  • Doğu Jin (317-420)

Diğer Bölgelerde Durum

Afrika

G.Doğu Asya

Amerika Kıtası

bottom of page