top of page

Haçlılar ve Moğollar (1250-1453)

Dünya 

Dünya Nüfusunun Değişimi

Türk-İslam.gif

Altay Kültür Bölgesi

Moğollar

Moğolların Yükselişi

Çağatay, Kutluk, İlhanlılar

Anadolu

Anadolu Selçuklu Dev.- Yıkılma Dönemi (1243-1308)

Anadolu Beylikleri

Türkistan

Altınordu

Timur İmparatorluğu

Mısır

Memluklar

İran

Karakoyunlular

Akkoyunlular

Hindistan

Delhi Sultanlığı (1206–1526)

Çin

Yuan Hanedanı (1271-1368)

Japon-Kore

Japonya: Muromachi Dönemi (1333–1568)

Hami-Sami Kültür Bölgesi

Arap

Endülüs

Ari (Hint-Avrupa) Kültür Bölgesi

Batı Avrupa

Bizans

India.jpg

Hint

  • [Altaylı:Türk] Delhi Sultanlığı (1206–1526)

cin5.jpg

Çin

  • Yuan Hanedanı (1271-1368)

  • Ming Hanedanı (1368-1644)

Diğer Bölgelerde Durum

Afrika

G.Doğu Asya

Amerika Kıtası

bottom of page