top of page

Duraklama ve Protestanlık (1555-1648)

Dünya 

Dünya Nüfusunun Değişimi

Altay Kültür Bölgesi

Türk-İslam.gif

İran

Safeviler (1501-1736)

Hindistan

Babür İmp. Dönemi  (1527-1707)

Japon-Kore

Azuchi–Momoyama Dönemi (1568–1600)

İran.jpg

İran Kültür Bölgesi

İranın Yeniden Doğuşu

  • [Altay] Safeviler (1501-1736)

Ariler: Katolik Kültür Bölgesi

Batı Avrupa

Ariler: Ortodoks Kültür Bölgesi

Rusya

Kuruluş Dönmei (1478-1682)

India.jpg

Hint

  • [Altaylı:Türk] Babür İmp. Dönemi  (1527-1707)

cin5.jpg

Çin

  • Ming Hanedanı (1368-1644)

Diğer Bölgelerde Durum

Afrika

G.Doğu Asya

Amerika Kıtası

bottom of page