top of page

Aydınlanma (1648-1776)

Dünya 

Dünya Nüfusunun Değişimi

Katolik Kültür Bölgesi

Batı Avrupa

Ortodoks Kültür Bölgesi

Rusya

Altay Kültür Bölgesi

Türk-İslam.gif

İran

Safeviler (1501-1736)

Avşarlar (1736 -1794)

Hindistan

Babür İmp. Dönemi  (1527-1707)

Japon-Kore

Edo Dönemi (1600–1868)

İran.jpg

İran Kültür Bölgesi

  • Safeviler (1501-1736)

  • Avşarlar (1736 -1794)

India.jpg

Hint

  • [Altaylı:Türk] Babür İmp. Dönemi  (1527-1707)

cin5.jpg

Çin

  • Ming Hanedanı (1368-1644)

Diğer Bölgelerde Durum

Afrika

G.Doğu Asya

Amerika Kıtası

bottom of page