top of page

Devrimler Çağı (1776-1848)

Dünya 

Dünya Nüfusunun Değişimi

Katolik Kültür Bölgesi

Batı Avrupa

Amerikan Devrimi ve A.B.D.'nin Kuruluşu

Ortodoks Kültür Bölgesi

Rusya

Türk-İslam.gif

Altay Kültür Bölgesi

İran

Kaçarlar (1794-1908)

Japon-Kore

Edo Dönemi (1600–1868)

sami2.jpg

Hami-Sami Kültür Bölgesi

Mısır

  • Napolyon'un Mısır'ı İşgali

  • Mehmet Ali Paşa Döneminin Başlaması

Mağrib

  • Cezayir'in Fransız Egemenliğine Girmesi

Yahudi

  • Yahudi Reformu

İran.jpg

İran Kültür Bölgesi

  • Kaçarlar (1794-1908)

India.jpg

Hint

  • Doğu Hindistan Kumpanyasının Yönetimi (1772-1850)

cin5.jpg

Çin

  • Qing Hanedanı (1644-1911)

Diğer Bölgelerde Durum

Afrika

G.Doğu Asya

Amerika Kıtası

bottom of page