top of page

Roma Sonrası Dönemi (395-600)

Dünya 

Dünya Nüfusunun Değişimi

Ari (Hint-Avrupa) Kültür Bölgesi

Batı Roma İmparatorluğunun Çöküşü (395-475)

Doğu Roma İmparatorluğu (395-632)

İran.jpg

İran Kültür Bölgesi

  • Sasani İmp. (224-632)

Altay Kültür Bölgesi

Avrupa

  • Avrupa Hunları ve Attila

Hindistan

  • Kuşhanlar (30-375)

Japonya ve Kore

  • Yayoi Döneminin Sonu (MÖ 300- 250)

  • Kofun Dönemi (250-538)

sami2.jpg

Hami-Sami Kültür Bölgesi

Sami

  • Araplar

  • Yahudiler

India.jpg

Hint

  • Gupta İmp (320-590)

cin5.jpg

Çin

  • Kuzey-Güney Devletleri

  • Sui Hanedanı (581-618) 

Diğer Bölgelerde Durum

Afrika

G.Doğu Asya

Amerika Kıtası

bottom of page