top of page

Türk-İslam Çağı I (950-1250)

Dünya 

Dünya Nüfusunun Değişimi

Araplar (Hami-Sami) Kültür Bölgesi

Arap

Fatimi

Endülüs

İran.jpg

İran Kültür Bölgesi

 • Farsların Yükselişi ve Çöküşü

Altay Kültür Bölgesi

Türk-İslam.gif

Türk-İslam Devletleri

Karahanlılar

Gazneliler

Harzemşahlar(1190-1220)

Selçuklular

 • Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)

 • Anadolu Selçuklu Devleti (1074-1243): Kösedağı Savaşına Kadar

 • Büyük Selçukluların Diğer Ardılları

  • Suriye Selçuklu Devleti (1092-1117)

  • Irak ve Horasan Selçukluları (1092-1194)

  • Kirman Selçukluları (1092-1187)

  • Atabeylikler

   • Zengiler (1127–1250)

   • Böriler (1104–1154)

   • İldenizliler (1136–1225)

   • Salgurlular (1148-1286)

   • Beyteginliler (1144-1233)

  • Eyyubiler (1171–1252)

Altayların Doğusu

Japonya ve Kore

 • Heian Dönemi (794–1185)

 • Kamakura period (1185–1333)

Hacli.jpg

Ari (Hint-Avrupa) Kültür Bölgesi

Batı Avrupa

Haçlı Seferleri

Bizans

India.jpg

Hint

 • [Altaylı:Türk] Delhi Sultanlığı (1206–1526)

cin5.jpg

Çin

 • Song     

  • Kuzey Song (960-1127)    

  • Güney Song (1127-1279)

 • Liao Hanedanı (916-1125)               

 • Jin Hanedanı (1115-1234)

Diğer Bölgelerde Durum

Afrika

G.Doğu Asya

Amerika Kıtası

bottom of page