top of page

Sami Merkezli Dünya I (MÖ 2350-1200)

Dünya 

Dünya Nüfusunun Değişim

Hami-Sami Kültür Bölgesi

Samiler

 • Akad (MÖ 2350- 2150)

 • [ALTAY] III. Ur Hanedanı (MÖ 2150-2000)

 • Erken Asur (MÖ 2025-1380)

 • İlk Babil İmp. (MÖ 1830-1530)

 • Babil: Kassitler (MÖ 1550-1150)

 • Sami Göçleri

  • Ammurular

Yahudiler

 • Hz. İbrahim’den Hz. Musa'ya

Hamiler

 • Mısır: 1. Ara Dönem (MÖ 2181-2055)

 • Mısır: Orta Krallık (2055-1650)

 • Mısır: 2. Ara Dönem (MÖ 1650-1550)

 • Mısır: Mısır: Yeni Krallık (MÖ 1550-1069)

Hintdistan

 • İndus (MÖ 3300-1700)

 • Elam (MÖ 2700-539)

Altaylılar

Kimmerler

Ariler

Ari (Hint-Avrupa) Göçlerinin Başlaması 

 • Hindistan'a Göçler

 • İran'a Göçler

  • Medler ve Persler

 • Anadolu'ya Göçler

  • Hititler​ (MÖ 1600-1178)

 • Yunanistan'a Göçler

  • Mikenler​

cin5.jpg

Çin

Xia (2100-1600) 

Shang (1766-1066)

Diğer Bölgelerde Durum

 • Akdeniz: Girit (MÖ 2700-1100)

 • Altay-Doğu: Japonya’da Jömon Dönemi (MÖ 14 bin- 300)

 • Sahra Altı Afrika

 • GD Asya

 • Amerika

bottom of page