top of page

Sami Merkezli Dünya II (MÖ 1200-539)

Dünya 

Dünya Nüfusunun Değişimi

Hami-Sami Kültür Bölgesi

Samiler

 • Asur

  • Orta Asur (MÖ 1392-934)

  • Yeni Asur (MÖ 911-609)

 • Babil

  • Yeni Babil (MÖ 626-539)

 • Yahudi

  • Hz. Musa’dan Sürgüne (MÖ 1200 -586)

  • Babil Sürgünü (MÖ 586-538)

Hamiler

 • Mısır: Yeni Krallık (MÖ 1550-1069)

 • Mısır: 3. Ara Dönem MÖ 1069-744)

 • Mısır: Kushit Hanedanı (MÖ 744-656)

 • Mısır: 26. Hanedan (MÖ 664-525)

Ari (Hint-Avrupa) Kültür Bölgesi

Anadolu

 • Frigler (MÖ 1200-700)

Yunanistan

 • Dorlar (MÖ 1100-750)

 • Yunanistan Arkaik Dönem (MÖ 750-490)

Latinler

 • Roma Krallığı (MÖ 753-509)

İran

 • Medler​ (MÖ 625-539)

Altay Kültür Bölgesi

Altayların Batısı

İskitler

Altayların Doğusu

Japonya ve Kore

Hint

 • Vedic Dönem (MÖ 1500-600)

 • Elam (MÖ 2700-539)

cin5.jpg

Çin

Batı Zhou (1066-771)

Diğer Bölgelerde Durum

G.Doğu Asya

Amerika Kıtası

bottom of page