top of page

Helenistik Çağ (MÖ 330-27)

Dünya 

Dünya Nüfusunun Değişimi

Ari (Hint-Avrupa) Kültür Bölgesi

Büyük İskender

Helenistik Devletler

İran Kültür Bölgesi

  • Helenistik Dönemde İran: Selevkoslar (MÖ 330-224)

  • Partlar (MÖ 247-MS 224)

Hami-Sami Kültür Bölgesi

Yahudi

  • Helensitik Dönem: MÖ 332-110

  • Krallık (MÖ 110-63)

  • Roma Dönemi (MÖ 63-MS 324)

Altay Kültür Bölgesi

Doğu Altay

  • Hunlar

Japonya ve Kore

  • Japonya’da Yayoi Dönemi (MÖ 300- 250)

cin5.jpg

Çin

  • Qin (221-206)

  • Batı Han (MÖ 206-MS 24)

Diğer Bölgelerde Durum

Afrika

G.Doğu Asya

Amerika Kıtası

bottom of page