top of page

Arilerin Klasik Çağı (MÖ 539-330)

Dünya 

Dünya Nüfusunun Değişimi

İran Kültür Bölgesi

Pers İmparatorluğu: Mezopotamya Medeniyetinin Yeni Varisleri

Ari (Hint-Avrupa) Kültür Bölgesi

Yunanistan

  • Yunanistan'ın Klasik Çağları (MÖ 490-323)  

Roma

  • Roma Cumhuriyeti (MÖ 529-27)

Altay Kültür Bölgesi

Altayların Batısı

İskitler

Altayların Doğusu

Japonya ve Kore

Hami-Sami Kültür Bölgesi

Samiler

  • Yahudiler İkinci Tapınak Dönemi (MÖ 538-332)

cin5.jpg

Çin

Doğu Zhou (770-256) 

İlkbahar-Sonbahar (770-476)

Savaşan Devletler (475-221)

Diğer Bölgelerde Durum

Afrika

G.Doğu Asya

Amerika Kıtası

bottom of page