top of page

Arap-İslam Çağı (600-950)

Dünya 

Dünya Nüfusunun Değişimi

İran.jpg

İran Kültür Bölgesi

  • Büveyhiler

Altay Kültür Bölgesi

İlk Müslüman Türkler

Türklerin İslama Girişi

Tolunoğulları

Altayların Batısı

Bulgarlar

Hazarlar

Altayların Doğusu

II. Göktürk Dönemi

Türgişler

Töles Boyları

Japonya ve Kore

Asoka Dönemi (538-710)

Nara Dönemi (710-794)

Heian Dönemi (794–1185)

Ari (Hint-Avrupa) Kültür Bölgesi

Batı Avrupa

Bizans

India.jpg

Hint

_

cin5.jpg

Çin

  • Tang Hanedanı (618-907)

  • Beş Hanedan

Diğer Bölgelerde Durum

Afrika

G.Doğu Asya

Amerika Kıtası

bottom of page