top of page

Emeviler Dönemi (661-750)

Siyasi Tarih

Kuruluş ve 2.İç Savaş

Dönemin Kronolojisi

Muaviye ve Birliğin Sağlanması (A.Apak, A.Demircan)

II.İstanbul Kuşatması (A.Apak, S.O'shea, J.P.Roux)

K.Afrika'nın Fetihi (N.Özkuyumcu, S.O'shea, J.P.Roux )

Türklerle Mücadelenin Hız Kazanması ( )

Hindistan Seferi ( )

Saltanata Geçiş ve Kerbelâ (A.Apak, İ. Sarıçam)

Mekke ve Medine'de İsyan (A.Apak, A.Demircan)

Yezid'ten Sonra İç Savaşın Seyri (A.Apak, A.Demircan, İ.S.Sırma)

Abdülmelik ve İç Savaşın Sona Ermesi (A.Apak, İ.S.Sırma)

Emeviler Dönemi: Şiilik-I (A.Apak, F.Daftary, W.M.Watt, J.Wellhausen, S.Korkamz, M.Öz, H.Onat )

Siyasi Birlik ve İslam'ın 2. Fetih Dalgası

Dönemin Kronolojisi

Siyasi Birlik ve 2.Fetih Dalgası (A.Apak, İ.S.Sırma )

Bizans ile Mücadelenin Yeniden Başlaması (A.Apak, J.P.Roux)

K.Afrika'nın Yeniden Fethi 

(A.Apak, N.Özkuyumcu, A.Demircan, T.W.Arnolds)

İspanya'nın Fethi (M.Lombard, M.Özdemir, J.P.Roux, A.Apak)

Poitiers Kimin Zaferi, Kimin Yenilgisi (W.Ball )

Türk İlleri ve Hindistan Fetihleri ( )

Duraklama (A.Apak, İ.S.Sırma)

Sükûnet: Ömer b. Abdülaziz

(A.Apak, A.Demircan, İ.S.Sırma, C. Zeydan )

İç Çekişme ve Çöküş

Dönemin Kronolojisi

İç Çekişmelere Geri Dönüş (A.Apak, İ.S.Sırma)

Islahat Denemesi: Hişam (A.Apak, A.Demircan, İ.S.Sırma)

Emevilerin Son Döneminde K.Afrika (N.Özkuyumcu)

İspanya'da Valiler (M.Özdemir, J.P.Roux, A.Apak)

Çöküşe Doğru Saray Kavgaları (A.Apak, İ.S.Sırma)

Emeviler Dönemi: Şiilik-II (A.Apak, F.Daftary, J.Wellhausen, S.Korkamz, M.Öz, H.Onat )

Abbasi İhtilali ve Çöküş (A.Apak, A.Demircan)

Kültür ve Medeniyet

Toplum

Emevi İmp. Merkezlerinde Değişim (A.Haurani, M. Söylemez)

Arap Irkçılığı ve Mevali (A.Apak, A.Demircan, C.Zeydan, M. Söylemez)

Hristiyan Halkların İslam'a Geçişi (T.W.Arnold)

İran Halkının İslam'a Geçişi (C.Zeydan, G.Gartwaite, H.Goddart, C.Kara )

Emevilerin Baskıcı Yönetimi (C.Zeydan)

Emeviler Döneminde Hariciler (T.Akyol)

Kültürel Etkileşim ve Toplumsal Değişim 

(C.Zeydan, A.Hourani, A.Demircam, M.F.Köprülü )

Eğlence Hayatı (C.Zeydan)
Musiki 
(C.Avcı, F.Robinson, İ.S.Duman)

İslam Mimarisinin Doğuşu (C.Avcı)

Düşünce

İlk Dönem Zahidleri 

Zühde Yönelim: Kûfe Örneği (H.Kahraman)

Tefsir Çalışmaları (İ.Cerrahoğlu)

Hadis (M.Bağcı, A.Emin)

Fıkıh Çalışmaları (A.Bakkal, E.B. Ekinci, H.Karaman, T.Alvani)

Hadis-Rey Tartışmaları(M.Özşenel)

Kelam İlminin Oluşumu (C.Karadaş)

Haricilerin Tekfir İdeolojisi(M.Cabiri, T.İzutsu)

Mürcie:Tekfir İdeolojisine Tepki (M. Zehra, S. Kutlu, H.İ.Bulut, M.Cabiri, T.İzutsu, W.M.Watt)

Kader Tartışmalarının Başlaması (M.Cabiri, A.S.Neşşar, A.Akbulut, M.Esen, W.M.Watt)

Cebriyye (S.Uludağ, A.S.Neşşar, R.Ardoğan, A.Akbulut)

Ortayol Arayışı: Mutezile (M.Cabiri, A.S.Neşşar, M.Ebu Zehra, K.Işık)

Ehl-i Sünnet'in Temelleri (M.Cabiri, M.Esen, Y.N.Öztürk, S.Kutlu, T.İzutsu )

Emeviler Döneminde Bilim (F.Sezgin)

Yabancı Kültürlerin Etkileri (K.Işık, M.Vural)

bottom of page