top of page

Tarıma Geçiş (M.Ö.12-4 bin)

Ortadoğu Kökenlilerin Yayılmaları

Hami-Sami (Afroasyatik) Kültür Bölgesinin Oluşması

Kafkas Kültür Bölgesinin Oluşması

Akdeniz Kültür Bölgesinin Oluşması

Orta Asya Kökenlilerin Yayılmaları

Ariler (Hint-Avrupalılar) 

Ural Kültür Bölgesinin Oluşması

İlk Altaylılar

Amerika'ya İlk Yerleşimler

Diğer Bölgelerde Durum

Çin-Tibet Kültür Bölgesinin Oluşması

Sahra Altı Afrika'da Yayılmalar

Güneydoğu Asya Kültür Bölgesinde Yayılmalar

bottom of page