top of page

İlk Medeniyetler (MÖ 4000-2350)

Dünya 

Dünya Nüfusu

Altay Kültür Bölgesi

Altay Dilli Kültürler

İlk Medeniyet: Sümerler (MÖ 3300-2350)

Hami-Sami Kültür Bölgesi

Hami: Eski Mısır Medeniyeti

  • Mısır: Erken Hanedanlar Dönemi (MÖ 3150-2686)

  • Mısır: Eski Krallık (MÖ 2686-2181)

Hint Kültür Bölgesi

İndus Medeniyeti

Diğer Bölgelerde Durum

-

bottom of page