Kişiliği

Sultan ikinci Mahmud Hanın oğlu olup, 25 Nisan 1823 tarihinde doğdu. Şehzadeliğinde iyi bir tahsil gördü.[1]

 

Babası gibi musiki ile de ilgilenmiş olan Sultan Abdülmecid, sarayda Batılı anlamda müzik dersi almışlığı olan ilk padişahtır. Piyano çalar, Batı müziğini en az alaturka musiki kadar korurdu. [2]

 

Devrin büyük hat üstatlarından sülüs, celi sülüs ve nesih yzılarından ders almıştır. Bugün elimizde en çok yazı ve levhası bulunan padişah odur diyebiliriz. Mesela Kılıç ali Paşa, Ortaköy ve Dolmabahçe camilerindeki dört halifenin isimlerini taşıyan levhalar onun eseridir.[3]

 

Resim sanatına da meraklıydı. İbrahim Efendi adlı ressama poz vererek bir portresini yaptırdığı gibi ondan resim dersleri de almıştır. Resimle bilfiil iştigal eden ilk pasişah Abdülmecid’tir.[4]

 

Fransızcaya vukfiyeti bulunan ilk padişahlardan olan Abdülmecid aynı zamanda padişahlar arasında en çok saray ve köşk yaptıranlardan da biridir. Bir yabancı devletten nişan kabul eden ilk padişahtır.[5]

 

Taha Çıkışı (1839)- 17 yaşında

Babasının vefatı üzerine on yedi yaşında tahta çıktı. Devlet idaresinde yeterli tecrübesi yoktu.[6]Ama iyi bir eğitim görmüş, Avrupa'daki gelişmeleri dikkade takip etmiş, iyi derecede Fransızca öğrenmişti. O da Sultan III. Selim ve babası gibi yenilik taraftarıydı. Devlet erkânına güvendiğini, babasının başlattığı ıslahat hareketlerini devam ettireceğini ilan etti. [7]

 

 

 

Dipnotlar

[1]http://osmanlilar.gen.tr/1699-1923.asp

[2] Osmanlı’nın Mahrem Tarihi, Mustafa Armağan

[3] Osmanlı’nın Mahrem Tarihi, Mustafa Armağan

[4] Osmanlı’nın Mahrem Tarihi, Mustafa Armağan

[5] Osmanlı’nın Mahrem Tarihi, Mustafa Armağan

[6]http://osmanlilar.gen.tr/1699-1923.asp

[7]http://osmanlilar.gen.tr/1699-1923.asp

Abdülmecid(1839-1861), 22 yıl 

Osmanlılar