top of page

Osmanlılar-17.yy

Buhranlar Dönemi (1595-1703) 

Buhranların Başlaması 

I. Mustafa (1617-1618, 96 gün) 
I. Mustafa’nın 2.Defa Tahta Çıkışı (1622) 

Yeniden Toparlanma   

Kitap Önerisi
Giriş Seviyesi
Kayı VI

Yazar: Ahmet Şimşirgil

Yayınevi: Timaş - 2016

Açıklama:  

Kitap Önerisi
Genel Seviye
Devlet-i Aliyye II

Yazar: Halil İnalcık

Yayınevi: İş Bankası - 2014

Açıklama:  

Kitap Önerisi
Genel Seviye
Devlet-i Aliyye III

Yazar: Halil İnalcık

Yayınevi: İş Bankası - 2014

Açıklama:  

Kitap Önerisi
Genel Seviye
Osmanlı Tarihi (1566-1789)

Yazar: Komisyon

Yayınevi: Anadolu Üniversitesi

Açıklama:  

Kitap Önerisi
İleri Seviye
Osmanlı Tarihi III, IV

Yazar: İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu - 2015

Açıklama:  

Kitap Önerisi
İleri Seviye
Osmanlı Tarihi - 2.Cilt

Yazar: Ziya Nur Aksun

Yayınevi: Ötüken - 2010

Açıklama:  

17. yüzyıl Kültür ve Medeniyeti

Sanat 

Osmanlılar

bottom of page