top of page

Osmanlılar-16.yy

Hakimiyet Dönemi (1512-1595)

Yavuz Dönemi

Kitap Önerisi
Giriş Seviyesi
Kayı III

Yazar: Ahmet Şimşirgil

Yayınevi: Timaş - 2016

Açıklama:  

Kanuni Dönemi

Kanuni Sonrası

16. yüzyıl Kültür ve Medeniyeti

Kitap Önerisi
Giriş Seviyesi
Kayı IV

Yazar: Ahmet Şimşirgil

Yayınevi: Timaş - 2016

Açıklama:  

Kitap Önerisi
Giriş Seviyesi
Kayı V

Yazar: Ahmet Şimşirgil

Yayınevi: Timaş - 2016

Açıklama:  

Kitap Önerisi
Genel Seviye
Devlet-i Aliyye I

Yazar: Halil İnalcık

Yayınevi: İş Bankası - 2014

Açıklama:  

Kitap Önerisi
Genel Seviye
Osmanlı Tarihi (1300-1566)

Yazar: Komisyon

Yayınevi: Anadolu Üniversitesi

Açıklama:  

Kitap Önerisi
İleri Seviye
Osmanlı Tarihi II, III

Yazar: İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu - 2015

Açıklama:  

Kitap Önerisi
İleri Seviye
Osmanlı Tarihi - 1.Cilt

Yazar: Ziya Nur Aksun

Yayınevi: Ötüken - 2010

Açıklama:  

Osmanlılar

bottom of page