top of page

I. Ahmed (1603-1617, 14 yıl)

Kişiliği

1590’da Manisa’da Handan Sultandan doğdu. Edebi kültürü çok yüksekti. Birçok Osmanlı padişahı gibi iyi bir şairdi. Şiirlerinde Bahti ve Ahmedi mahlasını kullanırdı.[1]

 

Gayet kuvvetli, çok iyi binici ve atıcı, avcı ve silahşördü.[2]Kanuni Sultan Süleyman'dan sonraki padişahlar içinde devlet işleriyle yoğun şekilde uğraşan ilk padişah olarak kabul edilir.[3]

 

Dini konulara hassasiyeti bakımından en önde gelen padişahlardan biri sayılır. Meşhur kıtasını çok sevdiği şeyhi Aziz Mahmud Hüdai’ye göndermişti. Bu meşhur kıta şöyledir:[4]

N’ola tacum gibi başumda götürsem daim

Kademi resmini ol hazret-i Şah-ı resulün

Gül-i gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir

Ahmeda durma yüzün sür kademine o gülün

 

Ayrıca,

Dil Hanesi pür-nûr ola,

Envâr-ı zikrullah ile

İklîm-i dil ma’mur olur

Mi’mar-ı zikrullah ile


Kıtasıyla başlayan ilahisi gibi bazı şiirleri bestelenmiştir.[5]

 

Tahta Çıkışı (1603) – 14 Yaşında

Babasının vefatı üzerine 1603’te henüz 14 yaşındayken Osmanlı tahtına geçti. Tahta geçtiğinde, Osmanlı Devleti doğuda İran, batıda ise Avusturya ile harp halindeydi. [6]

 

Sancağa çıkmamış ilk sultan olan I. Ahmed 1603’tetahta geçtiğinde, kendisi dışında hanedanın tek erkek mensubu kardeşi ŞehzâdeMustafa’ydı. Padişahın henüz çocuğu yoktu. ŞehzâdeMustafa’nın öldürülmesi ve padişahın kısır çıkması durumunda hanedan sona erebilirdi. Bu yüzden yeni padişah, daha önceki uygulamaların aksine, kardeşinin yaşamasına izin vermek zorunda kaldı. I. Ahmed, yeni oğulları dünyaya geldiktensonra kardeşini öldürmek istediyse de devlet adamları buna izin vermediler.[7]

 

 

 

Dipnotlar

[1]http://tr.wikipedia.org/wiki/I._Ahmed

[2]http://osmanlilar.gen.tr/1566-1699.asp

[3]http://tr.wikipedia.org/wiki/I._Ahmed

[4]http://tr.wikipedia.org/wiki/I._Ahmed

[5] Osmanlı’nın Mahrem Tarihi, Mustafa Armağan

[6]http://osmanlilar.gen.tr/1566-1699.asp

[7]Osmanlı Tarihi (1566-1739), Anadolu Üniversitesi

I. Ahmed (1603-1617, 14 yıl) 

Osmanlılar

bottom of page