top of page

Kişiliği

15 Nisan 1624 tarihinde İstanbul’da doğdu. [i]

 

Tahta Çıkışı (1687) – 63 Yaşında

8 Kasım 1687’de Osmanlı sultanı oldu. Sultan İkinci Süleyman Han tahta çıktığı zaman, Osmanlı ordularında Viyana bozgunuyla başlayan çözülme ve toprak kaybı devam ediyordu. [ii]

 

IV. Mehmed, kendisini tahttan indirmek için askerler ve devlet adamları tarafından kullanılmasınlar diye 1653’te hanedanın diğer erkek üyelerini Topkapı Sarayı’nda Harem’e bitişik “şimşirlik” denilen yerde hapsettirmişti. Sultanın kardeşleri Şehzâde Süleyman, Şehzâde Ahmed ve Şehzâde Selim şimşirliğin ilk misafiriydiler.  [iii]

 

Sadrazam vekili Köprülüzâde Fazıl Mustafa Paşa’nın gayretleriyle 8 Aralık 1687’de tahta Şehzâde Süleyman’ın geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Yaklaşık 40 yıl hapis hayatı yaşayan Şehzâde Süleyman padişah olduğuna inanamayarak, devlet ricalinin cülus için kendisini beklediğini söyleyen Harem Ağası Ali Ağa’ya “İzâlemizemredildiyse söyleyin, iki rekât namaz kılayım. Kırk yıldır her gün ölmektense bir gün önce ölmek yeğdir” diyerek, şimşirlikten çıkmak istemedi. [iv]

 

40 yıla yakın hapis kaldığı için iyi bir eğitim alamamıştı. Tahta çıktıktan kısa bir süre sonra sadrazamı huzuruna kabul edip, ona, “Kırk yıldır bir karanlık yerde mahpus ve hayattan ümidimi kesmiş iken yeniden dünyaya gelip gözümü açtım ve âlemi hercümerc buldum” demişti.  [v]

 

 

 

Dipnotlar

[i]http://osmanlilar.gen.tr/1566-1699.asp

[ii]http://osmanlilar.gen.tr/1566-1699.asp

[iii]Osmanlı Tarihi (1566-1739), Anadolu Üniversitesi

[iv]Osmanlı Tarihi (1566-1739), Anadolu Üniversitesi

[v]Osmanlı Tarihi (1566-1739), Anadolu Üniversitesi

II. Süleyman (1687-1691, 4 yıl) 

Osmanlılar

bottom of page