top of page

Kişiliği

1604 senesinde İstanbul’da doğdu. İyi bir eğitimle yetiştirildi. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca, İtalyanca gibi doğu ve batı dillerini öğrendi. Kuvvetli bir edebiyat, tarih, coğrafya ve matematik tahsili gördü.Fevkalade iyi bir binici, silah ve harp aletlerini kullanmakta pek mahirdi. Şecaat ve binicilikte akranı pek az olup, şirin çehreli ve güzel tavırlıydı. Farisi mahlasıyla yazdığı şiirlerinin toplandığı Divan’ı vardır.[1]

 

Yazmış olduğu şu beyit onun ıslahat ve düşünceleri ile muhaliflerinin durumunu çok güzel ifade etmektedir:[2]

Niyyetim hidmet idi saltanat ü devletime

Çalışır hasid ü bedhah ecel nekbetime

 

Tahta Çıkışı (1618) – 14 Yaşında

26 Şubat 1618 günü babasının yerine tahta geçen amcası birinci Mustafa’nın rahatsızlığı yüzünden tahtı bırakmaya mecbur olması üzerine Osmanlı sultanı oldu.[3]14 yaşındayken tahta çıkan II. Osman, valide sultan, Dârüssaade Ağası Mustafa Ağa ve hocası Ömer Efendi’nin tesiri altında bulunmakla birlikte, genç yaşına nispetle faal bir yapıya sahipti. [4]

 

 

 

Dipnotlar

[1]http://osmanlilar.gen.tr/1566-1699.asp

[2]http://osmanlilar.gen.tr/1566-1699.asp

[3]Osmanlı Tarihi (1566-1739), Anadolu Üniversitesi

[4]http://osmanlilar.gen.tr/1566-1699.asp

II. Osman (1618-1622, 4 yıl) 

Osmanlılar

bottom of page