top of page

Kişiliği

1591 senesinde Manisa’da doğdu. Zayıf ve narin vücutlu idi. Yüzü her zaman solgun olup, üzüntülü bir görünüşü vardı. Son derece dindardı. Sık sık türbeleri ziyaret eder ve çokça sadaka dağıtırdı. Saraydaki hayatını ibadet içinde, dini eserler ve Kur’an-ı kerim okuyarak geçirirdi. Saltanatta gözü olmadığı için her iki hal’inde de en küçük bir memnuniyetsizlik göstermemiş, tahttan sevinçle inmiştir.[i]

 

Bazı tarihçiler, özellikle de yabancılar, Sultan I. Mustafa'ya "deli padişah" derler. Buna delil olarak da, sarayın havuzunda yaşayan balıklara altın para attığını söylerler. Oysa Sultan I. Mustafa deli değil, sadece sinirlidir.[ii]

 

Sultan Mustafa Han Allah’ın cezbesine tutulmuş derviş-meşrep bir padişah olup dünya işlerinde şuursuzluğu yüzünden… devlet yıldızı sönmeye yüz tuttu. (Şeyhülislam Yahya Efendi)[iii]

I.Mustafa’nın en fazla zikredilen özelliği, kadınlara asla yaklaşmamasıdır. Bu yüzden evladı da olmamıştır.[iv]

 

 

Dipnotlar

[i]http://osmanlilar.gen.tr/1566-1699.asp

[ii] Resimli Osmanlı Tarihi, Yavuz Bahadıroğlu

[iii] Osmanlı’nın Mahrem Tarihi, Mustafa Armağan

[iv] Osmanlı’nın Mahrem Tarihi, Mustafa Armağan

I. Mustafa (1617-1618, 96 gün) 

Osmanlılar

bottom of page