top of page

I. Ahmed Döneminin Sonu

Vefatı (1617)- 28 yaşında

Sultan Ahmed Han 1617 senesinde rahatsızlanarak daha yirmi sekiz yaşındayken vefat etti. Cenazesinin yıkanması için hocası Aziz Mahmud Hüdai hazretleri davet edildi. Ancak o; “Sultanımı çok severdim. Şimdi dayanamam. İhtiyarlığım sebebiyle beni mazur görün.” buyurdu. Talebelerinden Şaban Dede’yi gönderdi. Cenaze namazından sonra naşı kendi ismi ile anılan Sultan Ahmed Camiinin yanındaki türbeye defnedildi.[i]

 

Dönemin Değerlendirilmesi

Sultan I. Ahmed 14 yaşlarında Osmanlı tahtına geçmiş ve 28 yaşına kadar 14 sene padişahlık yapmıştır. Zamanında bazı parlak zaferler kazanılmakla birlikte, kendisi sefere gitmemiştir.[ii]

 

Saltanatında, hanedan veraset sistemini değiştirip kardeş katli yasasını kaldırmıştır. Yerine ailenin aklı başındaki en büyük üyesi padişah olur sistemini getirmiştir. Bu yeni yasanın, şehzadeler arasındaki rekabetin ve taht kavgalarının, taht için gerçekleştirilen kardeş katillerinin önlenmesi açısından Osmanlı tarihinde çok büyük önemi vardır.[iii]

 

İçkiyi şiddetle yasak etmiş olan bu dindar padişahın hayratından en büyüğü, Sultanahmed Camii'dir. Rivayete göre, bir gün Ayasofya'da cuma namazı kıldıktan sonra, "Bundan daha büyük bir cami yaptırmak isteriz" demiş ve mimarlığını Ahmed Ağa'ya vermiştir. 4 Ocak 1610'da temel atma merasimi yapılan caminin temelleri kazılırken padişah, eteğinde toprak taşımış, amele gibi çalışmıştır. Nihayet bu muhteşem eser 9 Haziran 1617'de tamamlanmış ve ibadete açılmıştır.[iv]

 

 

Dipnotlar

[i]http://osmanlilar.gen.tr/1566-1699.asp

[ii] Resimli Osmanlı Tarihi, Yavuz Bahadıroğlu

[iii]http://tr.wikipedia.org/wiki/I._Ahmed

[iv] Resimli Osmanlı Tarihi, Yavuz Bahadıroğlu

I. Ahmed (1603-1617, 14 yıl) 

Osmanlılar

bottom of page