top of page

Kişiliği

25 Şubat 1643’te doğdu.  Hasta olduğu zamanlarda bile, devlet işlerinden asla el çekmezdi. Haftada iki gün yapılan divan toplantılarının dörde çıkarılmasını emretti. Toplantıları bizzat takip eder, yaptığı herhangi bir hatayı düzeltmekten çekinmezdi. İyi bir hattat olan Sultan Ahmed Hanın yazdığı Kur’an-ı kerimler ve çoğalttığı kitaplar vardır. [i]

 

Sağlıksız bir bünyeye, hassas ve hiddetli bir mizaca sahip olan II. Ahmed şiir ve musikiye meraklı, aynı zamanda hattat bir padişahtı. Kendi eliyle çok güzel Kur’an-ı Kerimler yazmıştır. Halvetiliğe intisap etmiştir. [ii]

 

Tahta Çıkışı (1691) – 48 Yaşında

22 Haziran 1691’de ağabeyi İkinci Süleyman Hanın ölümü üzerine Osmanlı tahtına geçti.[iii]

 

Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşlarının Devamı

Avusturya ile Savaşlar (1691-93)

1693 yılında sadrazam Avusturya seferine çıktı. Hedef, Erdel’i geri almaktı. Avusturya ordusunun Belgrad’ı kuşatması üzerine sadrazam Belgrad’a yöneldi. Kırım Hanı Selim Giray’ın Avusturyalıların yardımına gelen bir orduyu mağlup etmesi üzerine, kuşatma kaldırıldı. Serdar-ı ekrem, çekilen düşmanı takiple çok zayiat verdirdi ve 17 Eylülde Belgrad’a girdi. Kışın yaklaşması üzerine Osmanlı ordusu Edirne’ye döndü. [iv]

 

Venedik ile Savaşlar (1694-1695)

Sadrazam, Avusturya ile uğraşırken, Venedik donanması da Girid’e asker çıkardı. Kaptan-ı deryanın donanma ile Hanya önlerine gelmesi üzerine Venedikliler muhasarayı kaldırarak geri çekildiler. Stratejik önemi pek büyük olan Narenta Kalesi 28 Haziran 1694’te Venedikliler tarafından işgal edildi. Geri almak için yapılan teşebbüsler netice vermedi. Bu hadiseden bir süre sonra sefere çıkan Osmanlı ordusu Varadin Kalesini kuşattı. Ancak bu sırada, Malta, Floransa ve Papalık filolarından müteşekkil bir Venedik donanması Sakız’ı zaptetti. Buna çok üzülen Sultan İkinci Ahmed Han, sadrazama bir hatt-ı hümayun göndererek geri dönmesini ve Sakız adasının geri alınmasını emretti.[v]

 

Vefatı (1695)

Sultan Ahmed Han, 6 Şubat 1695 tarihinde fetih haberini alamadan, elli iki yaşında Edirne’de vefat etti. Nâşı, İstanbul’a nakledilerek Kanuni Sultan Süleyman Hanın türbesine defnedildi. [vi]

 

 

 

Dipnotlar

[i]http://osmanlilar.gen.tr/1566-1699.asp

[ii] Osmanlı’nın Mahrem Tarihi, Mustafa Armağan

[iii]http://osmanlilar.gen.tr/1566-1699.asp

[iv] http://osmanlilar.gen.tr/1566-1699.asp  

[v] http://osmanlilar.gen.tr/1566-1699.asp  

[vi] http://osmanlilar.gen.tr/1566-1699.asp  

II. Ahmed (1691-1695, 4 yıl) 

Osmanlılar

bottom of page