top of page

III. Mehmed Döneminin Sonu

Vefatı (1603 )- 37 yaşında

Osmanlı Devletinin Avrupa cephesinde harplerle uğraşmasını fırsat bilen İran Safevi Devleti Anadolu’da, önce propaganda faaliyetlerini başlatıp, isyanlar çıkarttı.[1]

 

Avusturya ve İran cephelerini halletmek çarelerini araştıran Üçüncü Mehmed Han bu sırada vefat etti (21 Aralık 1603).Ayasofya Camii bahçesindeki türbesine defnedildi.  [2]

 

Dönemin Değerlendirilmesi

Sultan III. Mehmed, gerçi annesinin gölgesi gibi yaşamıştır, ama bizzat sefere katılmak gibi büyük bir hareketinde içinde bulunmuştur.[3]

 

Tahta geçerken 19 erkek kardeşini öldürttü. Şehzadelerin öldürülmesi halkta büyük bir hüzün yaratmıştı. Padişah, kısa bir süre sonra kendi oğulları Süleyman ile Selim’i, 1602’de de Cihangir’i kaybetti. Hayli cevval olan ve taht için adı geçen büyük oğlu Mahmud’u da kendisi aleyhinde bir isyan hazırlığında olduğu gerekçesiyle 1603 Haziran’ında öldürttü.[4] Ancak Şehzade Mahmud'un, babasını tahttan indirip yerine padişah olmak gibi bazı düşünceleri olduğu da unutulmamalıdır.[5]

 

 

 

Dipnotlar

[1]http://osmanlilar.gen.tr/1451-1574.asp

[2]http://osmanlilar.gen.tr/1451-1574.asp

[3] Resimli Osmanlı Tarihi, Yavuz Bahadıroğlu

[4]Osmanlı Tarihi (1566-1739), Anadolu Üniversitesi

[5] Resimli Osmanlı Tarihi, Yavuz Bahadıroğlu

III. Mehmed (1595-1603, 8 yıl)  

Osmanlılar

bottom of page