Kişiliği

Sultan İkinci Mahmud’un ikinci oğlu olarak, 1830 yılında doğdu. Güçlü kuvvetli, ata sporlarından güreşe, ciride, ava meraklı, kahraman yapılı bir hükümdardı. Halk kendisini sevmekte, ikinci bir Yavuz olarak görmekteydi.[1]

 

Fransızcayı ana dili gibi konuşur, şiir yazar, beste yapardı. İyi derecede resim yapardı. Askerliğe meraklıydı. Donanmayla ilgilenmiş, ısmarlayacağı gemilerin planını kendisi çizmiştir.[2]

 

Ağzına içki koymaz, son zamanların modası haline gelen tütünü içmezdi. Çok sağlıklıydı.[3]

 

Pürüzsüz ney üflediğini İbnülemin Mahmud Kemal İnal zikreder. Babası gibi Mevleviliğe muhabbeti vardı. Ayrıca iyi saz çalarmış. Hem şark hem de garp müziği enstruman ve formlarına hakim, virtüöz derecesinde bestekâr bir padişahtı. Batı müziği tarzında eser besteleyen ilk padişahtır. Piyano ve lavta çaldığı biliniyor. Yayınlanmış 4 kısa piyano parçası, 3 güzel alaturka bestesi vardır. [4]

 

Gerçek anlamda resim çizen ilk Osmanlı Sultanı Abdülaziz’dir. Boş zamanlarında resim yapardı. Desenlerinde 68 tanesi Polonya’daki müzelerde bulunmaktadır. Aynı zamanda kendisini tasvir eden ilk atlı heykeli yaptıran kişidir. Yalnız bu heykeller masaya konulmak üzere yaptırılmış olup oldukça küçük boyutlardadır.[5]

 

Ömrü boyunca namazı terk etmemiş bulunan Abdülaziz daima zemzem suyu içermiş. Avrupa seyahatinde bile Frenklere güvenmediğinden abdest suyunu dahi İstanbul’dan beraberinde götürmüştür.[6]

 

 

 

Dipnotlar

[1]http://osmanlilar.gen.tr/1699-1923.asp

[2] Resimli Osmanlı Tarihi, Yavuz Bahadıroğlu

[3] Resimli Osmanlı Tarihi, Yavuz Bahadıroğlu

[4] Osmanlı’nın Mahrem Tarihi, Mustafa Armağan

[5] Osmanlı’nın Mahrem Tarihi, Mustafa Armağan

[6] Osmanlı’nın Mahrem Tarihi, Mustafa Armağan

 

I.Abdülaziz (1861-1876, 15 yıl) 

Osmanlılar