Tahttan İndirilmesi (1876)

Yeni padişahın sinirleri düzeleceği yerde bozuluyordu. Amcası Sultan Abdülaziz'in feci şekilde öldürüldüğünü duyunca akli dengesi daha beter bozuldu. Avaz avaz bağırmaya başladı: "Kan istemem! Padişahlık istemem!" Güçlükle teskin edebildiler. Ama delirme emarelerinin sonu gelmiyordu. Bazen merdivenleri çıkar gibi yaparak geri geri iniyor, bazen huzuruna çıkan devlet büyüklerine sarılıp öpüyor, bazen de kendisini Yıldız Sarayı'nın havuzuna balıklama atıyordu. Padişahın giderek kötüleşmesi üzerine bakanlar kurulu (vükela heyeti) toplandı. Teşhis ve tedavisiyle meşgul olması için Viyana'dan meşhur akıl hastalıkları doktoru Leidersdorf'un getirilmesini kararlaştırdı. Sultan V Murad'ı tedavi için Viyana'dan İstanbul'a getirilen ruh doktoru bir şey yapamayacağını bildirince, padişahın tahttan indirilmesi mecburiyethaline geldi. "Sultan V Murad'ın padişahlığa devam edemeyeceği" yolunda zamanın şeyhülislamı Hasan Hayrullah Efendi bir fetva verdi.[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2]

Vefatı (1904) – 64 yaşında

Tahttan indirildiğinde 36 yaşını bitirmek üzereydi (31 Ağustos 1876). Padişahlığı sadece 93 gün sürdü.[3]

 

Saltanattan hal’inden sonra, ailesiyle Çırağan Sarayına yerleştirilen Beşinci Murad Hanın hastalığı sonradan iyileşti.Vaktini okumak ve torunlarını okutmakla geçiren Murad Han, kardeşi Sultan Abdülhamid Hanın nazikâne hatır sormasını, daima teşekkürle cevaplandırırdı. 29 Ağustos 1904 tarihinde vefat eden Beşinci Murad Han, İstanbul’da Yeni Camideki türbeye defnedildi.[4]

 

 

 

Dipnotlar

[1] Resimli Osmanlı Tarihi, Yavuz Bahadıroğlu

[2]http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82_V

[3] Resimli Osmanlı Tarihi, Yavuz Bahadıroğlu

[4]http://osmanlilar.gen.tr/1699-1923.asp

V. Murad (1876, 93 gün) 

Osmanlılar