III. Selim(1789-1807, 18 yıl) 

Kişiliği

24 Aralık 1761’de doğdu. Yaratılışında halim, selim ve çok zekiydi.[1]

 

Klasik Türk Müziğindeki suzidilara, şevkefza, şevk-u tarab, Arazbarbûselik ve nevakürdi makamları III. Selim'in buluşlarıdır. Dini müzik olarak ayin, durak, nât, ilahi formunda, din dışı müzik olarak kâr, beste, semai, şarkı, köçekçe, peşrev, saz semaisi formunda 64 civarında eser bestelemiştir.[2]

 

Sık sık Kulekapısı Mevlevihanesi'ne gider, Şair Şeyh Galip'i makamında ziyaret eder, çok kere cuma selamlığı da burada yapılırdı. Şiirlerine "İlhami" imzasını atardı.[3]

 

Hattattı. Hayatı boyunca çok güzel hatlar yazdı. Biri Fatih Camisi'nin duvarlarını süslemektedir. Şeyh Galip'e divanını yazdırıp kenarlarını tezhiplerle süsletmiştir.Elleriyle yazdığı bir Kur'an-ı Kerim'i, Konya'daki Mevlana türbesine armağan etti.[4]

 

Tahta Çıkışı (1789)- 28 yaşında

Devam etmekte olan Osmanlı-Avusturya-Rus Harbinde cephelerden gelen acı haberlere dayanamayan amcası, Birinci Abdülhamid Hanın vefatıyla 7 Nisan 1789 tarihinde Osmanlı Sultanı oldu.[5]

 

Sultan III. Selim, Osmanlı tahtına geçtiği zaman 28 yaşındaydı. Diğer bazı şehzadeler gibi günlerini kapalı kapılar arkasında geçirmemişti. Sultan I. Abdülhamid bunun acısını hayatı boyunca hissettiği için bu yola başvurmamış, şehzadelerin halkla temasını yasaklamamıştı. Bu bakımdan serbest yetişti. Devletin giderek küçüldüğünü, eski hâlini kaybettiğini görüyor, yeniden dirilmek için çareler arıyordu. Bu sırada Fransızlar atağa kalkmışlardı. Dün Osmanlı Devleti'ne boyun büken Fransa, Avrupa'nın lideri olma yolundaydı. Bu olay, Sultan III. Selim'i Fransa'yı dikkatle incelemeye yöneltti. Bazı Fransız devlet adamlarıyla mektuplaştı. Hatta bunların arasında Fransa kralının da bulunduğu, bazı tarihlerde yazılıdır.[6]

 

Avusturya ve Rusya ile harplerin devamına karar verildi. Maliyenin düzelmesi için, sarayda bulunan altın ve gümüş eşyanın büyük bir kısmı paraya çevrilmek üzere, darphaneye gönderildi. Merkez ve eyaletlerdeki halk da Sultan Selim Hana yardımcı olmak ve saraya uymak için, altın ve gümüşlerini devlete teslim etti. Saray ve halkın yardımlarıyla cepheler takviye edildi.[7]

 

 

 

Dipnotlar

[1]http://osmanlilar.gen.tr/1699-1923.asp

[2]http://tr.wikipedia.org/wiki/III._Selim

[3] Resimli Osmanlı Tarihi, Yavuz Bahadıroğlu

[4] Resimli Osmanlı Tarihi, Yavuz Bahadıroğlu

[5]http://osmanlilar.gen.tr/1699-1923.asp

[6] Resimli Osmanlı Tarihi, Yavuz Bahadıroğlu

[7]http://osmanlilar.gen.tr/1699-1923.asp

Osmanlılar