top of page

Osmanlı- Kutsal İttifak Savaşlarının Devamı

Avusturya’nın Belgrad’ı Alması (1688)

Osmanlı Devleti karmaşanın içerisindeyken Habsburg Ordusu 1688 yılı Eylül ayında Belgrad'ı ele geçirdi ve halkı katletti. [i]

 

Rusların Savaşa Girmesi ve Yenilmesi (1689)

Rus Çarlığı'nın 1686'da Kutsal İttifak'a katılıp Osmanlı Devleti'ne savaş açması ile Kırım'da da bir cephe açıldı. Mayıs 1687'de yaklaşık 100.000 kişilik Rus Ordusu, Tatar topraklarına yürüdü. Bu saldırıya hazırlanmış olan Tatarlar, bozkırlarını terk etmişler ve olası ganimetleri de yanlarına alıp çekilmişlerdi. Bu belirsizlik üzerine Rus Ordusu geri döndü.[ii]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[iii]

1689'da bu defa 150 bin kişiye sahip olan bir Rus Ordusu güneye ilerledi. Karşılarına ilk çıkan Tatarları püskürttüler ve 20 Mayıs'ta Tatarların kontrolündeki Perekop Kalesi'ne ulaştılar. Uzun süren kuşatma sonucu Ruslar hiçbir önemli başarı elde edemeyince kuşatma kaldırıldı. Başarısızlık üzerine hükûmet düşürüldü ve bu tür seferlerin altından kalkabilecek tek kişi olarak görünen I. Petro tahta geçirildi.[iv]

 

Fazıl Mustafa Paşa’nın Göreve Getirilmesi (1689)

1689’da Köprülü ailesinden Fazıl Mustafa Paşa sadrazamlığa getirildi. [v]Fazıl Mustafa Paşanın sadarete getirilmesinin ordu üzerindeki tesiri çok müspet oldu. Mustafa Paşa, ilk iş olarak bir adaletname neşrederek memleketin umumi ahvalini yoluna koydu. Aldığı acil tedbirlerle hazineye yıllık 4000 kese fazla para sağladı. Yeniçeri ocağı yoklanıp ulufeye müstehak olmayanların isimlerini sildirdi. Orduyu disiplinli ve intizamlı bir hale getirdi. [vi]

 

Avusturya Seferi ve Belgrad’ın Geri Alınması (1690)

Fazıl Mustafa Paşa 1690 yılında Edirne’den hareketle çıktığı Avusturya Seferinde düşman kuvvetlerini mağlup ederek, Şehirköy, Musa palangası ve Niş şehrini aldı. Osmanlı Devletinin batıda en önemli serhad kalesi olan Belgrad’ı altı günlük bir kuşatmadan sonra fethetti. Bu zaferler Osmanlı ülkesinde büyük sevince vesile oldu. [vii] Savaş sırasında 15 bin, savaştan sonra ise 10 bin Avusturya askeri öldürüldü.[viii]

 

Avusturya seferindeki Fazıl Mustafa Paşa, Salankamen'de düşman ordusuyla karşılaştı. Çok yoğun çarpışmalar sonucu Avusturya Ordusu'nda ilk dağılmalar başladı, bu arada Kırım Hanı'nın ordusu da Osmanlı Ordusu'nun yanında savaşmak için ilerliyordu.Tam savaş devam ederken Fazıl Mustafa Paşa'nın alnına isabet eden bir kurşun sebebiyle ölmesi Osmanlı hatlarının çözülmesine yol açtı. Osmanlı Ordusu'nun bocaladığını gören Avusturya kuvvetleri tam taarruza geçtiler. Kırım Hanı savaş yerine geldiğinde dağılmış Osmanlı Ordusu ile karşılaştı. [ix]

 

Mora’nın Geri Alınması

Bu sırada Mora Serdarı Koca Halil Paşa da Venediklilerin elinde bulunan Avlonya’yı otuz bir günlük bir muhasaradan sonra ele geçirmişti. [x]

 

II. Süleyman Döneminin Sonu

Vefatı (1691)

II. Süleyman ömrünün son iki senesini hasta olarak geçirdi. 1691’de Edirne Sarayı’nda öldü. 

 

 

Dipnotlar

[i]http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1-Kutsal_%C4%B0ttifak_Sava%C5%9Flar%C4%B1

[ii]http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1-Kutsal_%C4%B0ttifak_Sava%C5%9Flar%C4%B1

[iii]http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1r%C4%B1m_Tatar_Hanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1

[iv]http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1-Kutsal_%C4%B0ttifak_Sava%C5%9Flar%C4%B1

[v]Osmanlı Tarihi (1566-1739), Anadolu Üniversitesi

[vi]http://osmanlilar.gen.tr/1566-1699.asp

[vii]http://osmanlilar.gen.tr/1566-1699.asp

[viii]http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1-Kutsal_%C4%B0ttifak_Sava%C5%9Flar%C4%B1

[ix]http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1-Kutsal_%C4%B0ttifak_Sava%C5%9Flar%C4%B1

[x]http://osmanlilar.gen.tr/1566-1699.asp

II. Süleyman (1687-1691, 4 yıl) 

Osmanlılar

bottom of page