top of page

Bütçe gelir ve gider rakamları 16. yüzyıldan itibaren sürekli bir artış göstermiştir. Bütçe rakamları  17. yüzyılın başlarında devletin sürekli olarak artan askerî harcamalarının baskısı altında nominal olarak yarım milyar akçeye, 18. yüzyılın başlarında milyara, ortalarına doğru ise 2 milyar akçeye yaklaşmıştır. 1523-1784 arasındaki 261 yılda nominal artışlar bütçe gelirlerinde % 1532, giderlerinde % 1898 olmuştur. Para birimi olan akçedeki değer kayıplarını hesaba katarsak reel gelir ve gider artışları ise % 352 ve % 436 da kalmıştır.[1]

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1523-1788 arasında bütçe gelir ve giderlerinin reel ve nominal değer artışları[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1523-1788 arasında bütçe gelir ve giderleriyle farklarının seyirleri[3]

 

 

 

 

Dipnotlar

[1] Osmanlı İktisad Tarihi, Anadolu Üniversitesi

[2] Osmanlı İktisad Tarihi, Anadolu Üniversitesi

[3] Osmanlı İktisad Tarihi, Anadolu Üniversitesi

17.yy Osmanlı Ekonomisi 

Osmanlılar

bottom of page