top of page

16.yy Yüzyıl sonlarında ortaya çıkan Celali İsyanlarının ortaya çıkardığı güvenlik problemi (bu yüzyıl için Rumeli bölgesi istisna olmak üzere) 19. yüzyıl sonlarına kadar devam edecek bir durgunluk ve kargaşa dönemini başlatmıştır. Benzer bir gelişme Batı Avrupa için de geçerlidir. 16. yüzyıl bir nüfus artışı, 17. yüzyıl da bir durgunluk dönemi olarak kabul edilir.[i]

 

 

 

 

 

 

 

 

[i] Osmanlı İktisad Tarihi, Anadolu Üniversitesi

17. yy. Osmanlı Nüfusu 

Osmanlılar

bottom of page