top of page

Abbasi Dönemi (750-945)

Siyasi Tarih

Abbasi İhtilali: Kuruluş (749-775)

Dönemin Kronolojisi

Abbasi İhtilali (A.Apak, Komisyon)

İlk Abbasi Halifesi Ebu'l Abbas (A.Apak, Komisyon, C.Zeydan)

Talas Savaşı (A.Apak, Komisyon)

Devletin Gerçek Kurucusu: Mansur 

(A.Apak, B.Bobric, A.Clot, C.Zeydan, İ.S. Sırma)

Bağdat'ın Kuruluşu  ()

K.Afrika'da İlk Ayrılmalar: Midariler

Altın Çağ ve Arap-Fars Mücadelesi (775-833)

Dönemin Kronolojisi

Normalleşme Dönemi: Mehdi 

(A.Apak, B.Bobric, A.Clot, İ. Lapidus, M.Hodgson)

İralıların Yükselişi ()

Annesi İle İktidar Mücadelesi: Hadi (A.Apak, B.Bobric, A.Clot)

Zirve: Harun Reşid (A.Apak, B.Bobric, A.Clot, İ.S.Sırma)

İran İsyanları ()

K. Afrika'nın Kaybı ()

K.Afrika: İdrisiler

K.Afrika: Rüstemiler

İranlı Vezirlerin Hakimiyeti: Bermekiler (A.Apak, B.Bobric, A.Clot)

Harun Reşid Zamanında Bağdat ve Rakka ()

Karşılaşmaya Mahkum Olmak: Bizans ile İlişkiler (A.Clot)

Avrupa İle İlişkiler (A.Clot)

Türkler ile İlişkiler ()

Harun Reşid Zamanında Kültür ()

Emin (A.Apak, B.Bobric, A.Clot, C.Zeydan, C.Brocelmann)

Bilim ve Düşüncenin Zirvesi: Me'mun

(A.Apak, B.Bobric, A.Clot, C.Zeydan, İ.S.Sırma)

Şuubiye ()

İran: Tahiriler (S.W.Bauer, G.R.Garthwaite)

K.Afrika: Ağlebiler (A.Apak, A.Clot)

Samarra Dönemi: Türk Hakimiyeti (833-892)

Dönemin Kronolojisi

Mutasım (A.Apak, İ.S.Sırma)

Türklerin Yükselişi ()

Vasık (A.Apak, İ.S.Sırma)

Mütevekkil, Muntasır (A.Apak, İ.S.Sırma, M.Hodgson)

İran: Saffariler (C.Brockelman, G.R.Garthwaite)

İran: Samaniler (C.Brockelman, G.R.Garthwaite)

Türk: Karahanlıların İslam'ı Kabulü ()

Mutez, Muhtedi, Mutemid (A.Apak, C.Brockelman)

Bağdata Dönüş ve Çöküş (892-948)

Dönemin Kronolojisi

Bağdat'a Geri Dönüş (A.Apak, M.Hodgson)

Hamdaniler ()

Çöküşe Doğru (A.Apak, M.Hodgson, S.W.Bauer)

Fatımilerin Doğuşu ()

İhşidiler ()

Emirü'l Umeralık Dönemi ve Abbasilerin Sonu (A.Apak, M.Hodgson)

Kültür ve Medeniyet

Toplum

Bağdat ()

Düşünce

Felsefe ()

bottom of page