top of page

Anlaşmanın Yazılması 

Sıra anlaşmanın yazılmasına gelmişti. Hz.Peygamber, anlaşmanın yazıya geçirilmesi görevini Hz.Ali’ye verdi:

- Yaz! Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla! (Bismillahirrahmanirrahim)

 

Süheyl Hz.Ali’nin elini tuttu:

- Biz, bu sözleri bilmiyoruz! Bunun yazılmasını da kabul etmeyiz! 
- Öyle ise ne yazalım?
- Eskiden senin de yazılarının başında kullanmış olduğun, bizim de kullandığımız “Allah’ın adıyla!” (Bismikallahümme!) yaz!

 

Süheyl ve arkadaşlarının besmeleye itiraz etmeleri Müslümanların canlarını sıkmıştı.

- Vallahi, biz Bismillahirrahmanirrahim’den başkasını yazmayız, yazdırmayız!
- Öyle ise ben de hiçbir şey üzerinde barış yapmam, işi de olduğu yerde bırakırım!

 

Hz.Peygamber:

- Bismikallahümme de güzeldir! Haydi, Ali yaz!

 

buyurdu. Hz.Ali de öyle yazdı. Sonra Hz.Peygamber yazdırmaya devam etti:

- Bu, Allah’ın Peygamberi Muhammed’in, Süheyl bin Amr ile üzerinde anlaşıp, taraflarca karşılıklı olarak yerine getirileceği anlaşma maddeleridir.

 

Süheyl yine Hz.Ali’nin elini tuttu:

- Vallahi, biz gerçekten Allah’ın Peygamberi olduğunu kabul etmiş olsaydık, Seni Kabe’yi ziyaretten alıkoymaz ve seninle çarpışmaya kalkmazdık. En iyisi sen, anlaşmaya bizim bildiğimiz şeyi yaz?
- Yani nasıl yazalım?
- Abdullah oğlu Muhammed yaz!
- Bu da güzeldir. Öyle yazınız! Ben hem Abdullah’ın oğluyum, hem de Allah’ın peygamberiyim. Siz beni yalanlamış olsanız bile... Ya Ali, sil onu!

 

Müslümanlar kendilerini tutamadılar, öncekinden daha çok seslerini yükselttiler. Bazıları ayağa kalkarak,

- Biz de Allah’ın Peygamberinden başkasını yazdırmayız!

 

dediler. Üseyd bin Hudayr ve Sa’d bin Ubade Hz. Ali’nin eline sarıldılar:

- Sen Allah’ın Peygamberinden başkasını yazma! Aksi halde aramızı ancak kılıç halleder! Biz ne diye bu hakareti kabul ediyoruz?

 

Hz.Peygamber eliyle susmalarını işaret etti, sustular. Fakat Hz.Ali de, “Allah’ın peygamberi” anlamına gelen kelimeleri silmeyi kabul etmiyordu.

- Hayır! Vallahi, ben Allah’ın Peygamberi kelimelerini silemem!

 

Bunun üzerine Hz.Peygamber, kendisine silinecek kelimelerin gösterilmesini istedi. Gösterilen kelimeleri kendisi eliyle sildi. Onların yerine Abdullah oğlu Muhammed yazdırdı.

 

 

bottom of page