top of page

İlk Vahiy 

Hz.Peygambere ilk inananlar ailesi ve yakın çevresindeki insanlardı. Eşi Hatice, yanlarında kalan amcasının oğlu Ali, kölelikten azad ettiği ve kendisine evlat edindiği Zeyd, yakın arkadaşı Ebubekir ilk Müslümanlar oldular. Sonra sayıları yavaş yavaş artmaya başladı. Özellikle Ebubekir, yumuşak huylu, bilgili, çevresinde sevilen ve saygı gösterilen bir kimseydi. Bir çok kişinin İslam’a girmesi onun aracılığıyla gerçekleşti.

 

İslam’ın İlk Yılları

Müslümanlar önceleri Hz.Peygamberin kendilerine öğrettiği şekilde namaz kılmaya başladılar. Namaz kıldıklarını çevrelerindekilerden gizliyorlardı. Namazlar ya kapıları üzerlerine kilitli evlerde ya da ıssız ve kuytu yerlerde kılınıyordu. Fakat Müslümanlıklarını gizli tutmaya çalışsalar da gözlenmek ve izlenmekten kurtulamıyorlardı.

Bu arada, bir yandan Hz.Peygamber, bir yandan da Hz.Ebubekir, yanlarına gelenleri İslam’a davet ediyor, İslam’a girenler hızla çoğalıyordu. İslam, Mekke’de yayılmaya ve halk arasında konuşulmaya başlamıştı. İlk üç yıllık dönem, bu şekilde halkı gizlice İslam’a davet ile geçti.

İlk İnananlar

Önde gidenler......

İslam'a ilk inananlar...

Gizlilik dönemi ...

bottom of page