top of page

Sözü Yerine Getirmek
Kureyş müşriklerinin lideri Ebu Süfyan, Uhud’dan ayrılacakları sırada Hz.Ömer’le, gelecek yıl Bedir’de buluşup savaşmak üzerine anlaşmışlardı. Aradan geçen bir yıllık sürenin dolması yaklaşınca, Hz.Peygamber, verdiği söze uyarak Bedir’e gitmek için hazırlıklara başladı. Ebu Süfyan da savaş hazırlıklarına başlamıştı. Fakat bu yıl savaş istemiyordu.

 

Bu sırada Nuaym bin Mesud adında Medineli ve henüz Müslüman olmamış birisi Mekke’ye gelmiş bulunuyordu. Müşrikler ondan Medine’deki durumu sordular. Müslümanların savaş hazırlıklarının başlamış olduğunu öğrenince, Ebu Süfyan Nuaym’a bir teklif getirdi:

- Muhammed ile arkadaşlarına “Bedir’de buluşup savaşalım” diye söz vermiştim. Zaman dolmuş bulunuyor. Halbuki, bu yıl kıtlık, kuraklık ve zor bir yıldı. Bu yıl Muhammed’le karşılaşmak istemiyorum. Karşılaşmadığım zaman ise onlar bize karşı cesaretlenecekler. Sen, hemen Medine’ye yetiş. Bizim yanımızda dayanılmayacak kadar kuvvet olduğunu bildirerek Muhammed ve arkadaşlarını bizimle çarpışmaktan vazgeçir. Buna karşılık da sana yetişkin 20 deve verelim!

 

Nuaym da bunu kabul etti. Devesine atlayıp son sürat Medine’ye geldi. Müslümanları savaş hazırlığı içinde buldu:

- Siz nereye gitmek, ne yapmak istiyorsunuz?
- Bedir’de buluşup savaşmak için Ebu Süfyan’a söz verdik.
- Ne kötü bir gidiş! Ne kötü bir karar! Bence, evlerinize gidip oturun! Eğer Bedir’e gitmeye kalkarsanız, kaçabilenlerden başkası kurtulamaz! Ebu Süfyan’ın yanında çok sayıda kuvvet toplanmış durumda!...

 

Müslümanların arasında dolaştı durdu. Sonunda onların kalplerine korku düşürmeye muvaffak oldu. Medine’de bulunan münafıkların da yardımıyla Müslümanları çarpışmadan vazgeçecek hale getirdi. Durum Hz.Peygamber’e kadar ulaştı. Fakat Hz.Peygamberin,

- Allah’a yemin ederim ki, yanımda hiç kimse olmasa bile, ben tek başıma Bedir’e gideceğim!

buyurması üzerine, Müslümanlar kendilerine geldiler, tuzaktan kurtuldular.

 

Hz.Peygamber, 1.500 kişilik bir kuvvetle Medine’den ayrıldı. Bu sırada hazırlıklarını tamamlayan Ebu Süfyan da 2000 kişilik bir kuvvetle Mekke’den yola çıktı. Fakat bir süre sonra korkuya kapıldı:

- Biz Nuaym’ı Medine’ye Müslümanları Bedir’e gelmekten vazgeçirmesi için göndermiştik. Halbuki, biz yola çıktık. Bir veya iki gece ilerledikten sonra döneceğiz. Ey Kureyş topluluğu! Sefere için hayvanlarınıza otun ve içeceğiniz sütün bol olacağı bir yıl daha uygun olur. Halbuki, bu yıl kurak ve kıtlık bir yıldır. Ben geriye dönüyorum, siz de dönün!

 

Kureyş ordusu Mekke’ye geri döndü. Fakat Mekke’ye dönüşleri hoş karşılanmadı. Mekke’nin bazı ileri gelenleri,

- Verdiğimiz sözden caydığımızı görünce, Müslümanlar bize karşı cesaretlenecekler!

diyerek yeniden savaş hazırlıklarını başladılar.

 

Hz.Peygamber, Bedir’de sekiz gece kaldı. Ebu Süfyanı bekledi. Sonra da Medine’ye geri döndü.

Cabir’in, Babasının Borçlarını Ödemesi

Hz.Aişe’ye Yapılan İftira

Uhud'dan Sonra  

Cabir borçlarını nasıl ödedi?

Peygamber hanımına iftira...

Hendek savaşına doğru...

bottom of page