top of page

Medine’ye Heyetlerin Akın Etmesi
Arap kabileleri İslam’a girmek için, Müslümanlarla Kureyşliler arasındaki mücadelenin sonucunu bekliyorlardı. Kureyşliler, Arapların kılavuzu ve önderi, Kabe’nin halkı, Hz.İbrahim’in ve Hz.İsmail’in soyundan gelen öz evlatlarıydı. Araplar bunu biliyor ve inkar etmiyorlardı. Onlar ise Hz.Peygambere savaş açmış durumdaydılar. Araplar,

- Onu kavmi ile baş başa bırakın. Eğer galip gelirse, sözünde doğrudur ve peygamberdir.

 

diyorlardı. Mekke fethedilip de İslam Kureyş tarafından da kabul edilince, bu mücadeleyi ilgiyle izleyen Arap kabilelerinin temsilcileri, akın akın Medine’ye gelmeye başladı. Bazen de tek bir kişi yola çıkarak Medine’ye gelip,

- Ya Resulullah! Ben falan oğullarının elçisi ve temsilcisiyim. Müslüman olmak için sana geldim.


diyordu. Medine’ye heyetlerin akın akın gelmesinden dolayı, hicretin 9. yılına heyetler yılı adı verilir.

Kur’an-ı Kerim’in vermiş olduğu haber böylece gerçekleşmiş oluyordu:

 

• Allah’ın yardımı ve fetih gelince
• Ve insanların Allah’ın dinine akın akın girdiğini görünce
• Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan bağışlanma dile! Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir.

Nasr 1-3

Umman Hükümdarının İslam’a Davet Edilmesi

Bahreyn Hükümdarının İslam’a Davet Edilmesi

 

Hz.Peygamber’in Oğlu İbrahim’in Dünyaya Gelişi
Hicretin 8. yılında Hz.Peygamberin oğlu dünyaya geldi. Onun doğumu Hz.Peygamberi çok sevindirmişti.

- Ona atam Hz.İbrahim’in ismini koydum!

 

buyurdu. İslam’a yeni girmiş bulunan Ümmü Bürde adındaki hanım, gelip İbrahim’e süt annelik yapma teklifinde bulundu. O zamanlar süt annelik yaygın bir gelenekti.

Enes bin Malik anlatıyor:

Ben ev halkına karşı Resulullah’tan daha şefkatli bir kimseyi görmedim. İbrahim, süt annesinin yanında bulunuyordu. Resulullah çocuğu görmeye giderken biz de yanında giderdik. Süt annesinin beyi bir demirciydi. Ev duman içindeyken Resulullah eve girer; oğlunu alır, öper, sonra geri dönerdi.

 

Bir gün yine İbrahim’in yanına gitmek için yola çıkmıştı. Ben de arkasından gittim. Ebu Seyf’in evine vardığımız zaman, o körüğü çalıştırıp duruyordu. Evin içi dumana boğulmuştu. Ebu Seyf’in yanına vardım. Resulullah’ın geldiğini söyleyerek, körüğü durdurmasını istedim. Resulullah İbrahim’i getirtti, bağrına bastı. Allah’ın, söylemesini dilediği kadar ona söz söyledi.

 

Necaşi’nin Vefati
Habeş hükümdarı Necaşi, Hz.Peygamberin İslam’a davetine uyan ilk hükümdarlardan birisiydi. Mekke’de işkencenin en ağır olduğu zamanda Müslümanlardan bir kısmı Onun ülkesine hicret etmiş ve güven içinde ibadetlerini yerine getirmişlerdi.

 

Hicretin 9.yılında, Hz.Peygamber, arada bulunan mesafeye rağmen, Necaşi’nin öldüğünü Müslümanlara haber verdi:

- Topraklarınızın dışında ölen kardeşiniz için cenaze namazı kılın!
- Ya Resulullah! Ölen kim?
- Allah’ın iyi kulu Necaşi öldü!

Hep birlikte Baki kabristanına gittiler. Saf olarak cenaze namazı kılındı. Hz.Peygamber, onun için dua etti ve bağışlanma diledi.

 

Hz.Peygamberin 1 Ay Süreyle Hanımlarından Ayrılması
Hz.Peygamberin evinde bir çok vakit duman tütmez, yiyecek bir şey bulunmazdı. Fakat kazanılan zaferlerle birlikte mal-mülk çoğalmaya başlamıştı. Hz.Peygamberin hanımları, bir araya gelerek Hz.Peygambere baş vurdular:

- Biz de diğer hanımların süslerinden ve geçim bolluğundan istiyoruz!

Bu arada aralarındaki çekişme ve gruplaşma yüzünden Hz.Peygamber oldukça üzülüyordu. Hz.Peygamber, eşlerinin odalarından ayrılarak Meşrebe denen çardakta 29 gün tek başına oturdu. Yemeklerini orada yedi.

Hz.Ömer'in anlattıkları

 

Allah, durumu açıklayan Kur’an ayetlerini indirdi.

• Ey peygamber! Hanımlarına de ki, “Eğer siz dünya hayatının süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedelini vereyim ve sizi güzellikle serbest bırakayım.
•Eğer Allah’ı, peygamberini ve ahiret gününü istiyorsanız, şüphe yok ki Allah, içinizden güzel hareket edenlere büyük mükafat hazırlamıştır.

Ahzab 28-29

Ayetler inince Hz.Peygamber, hanımlarından önce Hz.Aişe’nin yanına gitti.

- Ey Aişe! Ben sana bir konuyu açıklayacağım. Onu anne babana sormadan cevaplamamakta serbestsin.
- Nedir o ya Resulullah?

 

Hz.Peygamber, yukarıdaki ayetleri okudu. Hz.Aişe,

- Bu konuda mı anneme ve babama danışacağım? Elbette ki, Allah’ı, peygamberini ve ahiret yurdunu tercih ediyorum! Bu konuda ne anneme, ne de babam Ebubekir’e danışırım!

 

Hz.Peygamber gülümsedi. Hz.Aişe,

- Seni tercih ettiğimi, diğer hanımlarına haber verme!
- Soran olursa haber vereceğim. Allah beni, zorluk çıkarıcı ve sıkıntı verici olarak göndermedi. Öğretici ve kolaylaştırıcı olarak gönderdi.

 

Hz.Aişe der ki,

- Resulullahın diğer hanımları da benim gibi yaptılar. Allah’ı, peygamberini ve ahiret yurdunu tercih ettiler.

 

Haydin Kurtuluşa 

Oğul sevgisi...

Peygamber hanımlarının ahiret yurdunu tercih etmeleri...

Kabileler akın akın İslam'a koşuyor...

bottom of page