top of page

Hac Mevsiminde ve Panayırlarda Davet
Hz.Peygamber, Hac için ve ticaret için gelen Arap kabilelerine İslam’ı anlatıyor ve kabul etmelerine çalışıyordu. Özellikle Taif’ten geldikten sonra bu çabalarına hız vermişti. Mekke’nin dışındaki Arap kabilelerden İslam’ı kabul eden pek çok kimse olmuştu. Fakat kabilelerin çoğu, kavminin Hz.Peygamberi dışlamış olması yüzünden bu daveti şüphe ve çekinmeyle karşılıyorlar, Kureyş ile aralarının bozulmasını istemiyorlardı. Müşrikler de daveti engellemek için yoğun bir çaba içindeydiler.

Daveti engellemek çabaları

 

Mekke’ye Gelen Medineli Altı Kişinin Müslüman Oluşu
Peygamberliğin 11. yılında, insanların Hac için Mekke’de bulunduğu bir sırada, Medine’den gelen küçük bir toplulukla karşılaştı. Altı kişiydiler. Hz. Peygamber onlarla konuşmaya başladı:

- Siz kimlersiniz?
- Hazrec kabilesindeniz.
- Yahudilerin dostu ve müttefiki olan Hazreclilerden misiniz?
- Evet!
- Oturmaz mısınız? Sizinle biraz konuşmak istiyorum.
- Olur, konuşalım.

 

Hz.Peygamber onlara İslam’ı anlattı ve Kur’an-ı Kerim okudu. Medineliler Müslüman oldular.

Yahudiler, öteden beri Evs ve Hazrec kabileleri ile birlikte Medine’de oturuyorlardı. Bu iki Arap kabilesi putperestti. Zaman zaman Yahudilerle aralarında anlaşmazlıklar çıkıyor, böyle durumlarda Yahudiler,

- Bir peygamber gönderilmek üzeredir. O geldiğinde, Ad ve İrem kavminin öldürüldüğü gibi biz de sizi öldüreceğiz!

 

diyorlardı. Hz. Peygamber, kendilerini İslam’a davet ettiğinde Medineliler,

- Bu Yahudilerin kendisi ile bizi korkuttuğu peygamber olsa gerek. Sakın Yahudiler kendisine inanmakta sizi geçmesinler!

 

diye aralarında konuşmuşlardı. Konuşma şöyle devam etti:

- Biz, hem kendi kavmimiz arasında, hem de kavmimizden olmayan bir kavme karşı (Yahudileri kast ederek), aramızda düşmanlık ve kötülük olduğu halde buraya gelmiş bulunuyoruz. Umulur ki, Allah Senin sayende bizi bir araya toplar. Biz hemen gidip, onları da İslam’a davet edeceğiz. Eğer Allah, bizi bu din üzerine birleştirirse, aramızda Senden daha aziz ve şerefli bir kimse olmaz.
- Siz, peygamberlik vazifemi yerine getirinceye kadar beni koruyacak ve yardımcı olacak mısınız?
- Biliyorsun ki, Evs ve Hazrec kabileleri arasında kanlar döküldü. Allah’ın bu din ile onları doğru yola çıkarmasını arzu ediyoruz. Ya Resulullah! Biz bu yıl kabilelerimizin yanına dönelim ve kendilerini senin öğrettiklerine davet edelim. Belki Allah aramızı düzeltir, kalplerimizi birleştirir. Eğer senin üzerinde söz birliği ederlerse, gelecek yıl Hac mevsiminde gelmeye söz veriyoruz.

 

Hz.Peygamber bu teklifi kabul etti, güzel sözler söyledi. Onlar da gerçekten inanmış olarak yurtlarına dönmek üzere Hz.Peygamberin yanından ayrıldılar. Bir süre sonra Medine’de, içinde Hz.Peygamberin duyulmadığı, getirdiği dinin konuşulmadığı bir ev kalmayacaktı.

 

Birinci Akabe Buluşması
Hac için gelen Medinelilerden altısı Müslüman olmuş, gelecek yıl tekrar buluşmak üzere Hz.Peygamberle sözleşmişlerdi. Peygamberliğin 12.yılında, bir yıl önce Müslüman olan altı kişinin de aralarında bulunduğu on iki kişilik bir topluluk, Akabe’de Hz.Peygamberle buluştular. “Darlıkta ve varlıkta, isteklilikte ve isteksizlikte, dinlemek ve boyun eğmek, yöneticilik için ehil olanla çekişmemek, her nerede olursa olsun hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeksizin hakkı söylemek” üzere Hz.Peygambere bağlılıklarını bildirdiler.

 

Mus’ab bin Umeyr’in Mekke’ye Gönderilişi
Akabe buluşmasının üzerinden çok geçmemişti ki, Evs ve Hazrec kabilelerinden müslüman olanlar bir araya geldiler. İslam’ın Medine’de açıklandığını ve yayılmaya başladığını bildirmek ve insanlara İslam’ı anlatacak, İslam’a girenlere de dinlerini öğretecek birisini istemek için Hz.Peygambere bir mektup yazdılar.

 

Bunun üzerine Hz.Peygamber, Mus’ab bin Umeyr’i İslam’ı anlatması ve Müslüman olanlara dinlerini öğretmesi için Medine’ye gönderdi. Onun gitmesiyle birlikte İslam’ın Medine’de yayılması iyice hız kazandı.

Sa’d Bin Muaz ve Üseyd’in Müslüman Olmaları

 

İkinci Akabe Buluşması
Peygamberliğin 13.yılında, Medine’den hac için gelen 500 kişilik kafilenin içinde, 70’in üzerinde Müslüman bulunuyordu. Aralarından bir grup, Mekke’ye gelir gelmez Hz.Peygamberi aramaya başladılar. Onu amcası Abbas’ın yanında buldular. Yanlarına gidip selam verdiler:

- Ya Resulallah! Biz servet, silah ve hayvan bakımından hazırlıklıyız. Senin üzerinde söz birliği yapıldı. Bizim yanımızda sana yardım var. Senin için gerekirse canımızı verme var. Kendimizi nelerden korur ve savunursak, seni de onlardan koruma ve savunma var. Seninle ne zaman buluşalım?

 

Akabe denilen yerde buluşmak üzere sözleştiler. Buluşma zamanı geldiğinde de Medineli Müslümanlar Hz.Peygamberle Akabe yakınlarında bir araya geldiler.

Akabe'de Yapılan Toplantı

 

O gece, orada bulunan Medineli Müslümanlar birer birer Hz.Peygamberin elinden tutup bağlılıklarını bildirdiler ve kafilelerine geri döndüler. 


  

İslam'ın Yayılması 

İslam Medine'ye nasıl girdi?

Seni hak din ile gönderene yemin olsun ki,...

İslam Medine'de...

bottom of page