top of page

ÜÇ BÜYÜK DİNİN ATASI: Hz.İbrahim
Hz.Muhammed (sav)’in ailesinin,Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’den başlayan ve İsmail oğulları olarak bilinen soydan geldiği tarihi kayıtlarla sabittir. Hz.İbrahim, bugünkü Irak topraklarında dünyaya geldi. Doğduğu Ur şehri, Nemrud hanedanının başkentiydi. Araştırmacılar, doğum tarihini M.Ö. 2100-1900 olarak tahmin ediyorlar.

 

Hz. İbrahim mevcut inançların yanlış olduğunu söyleyip mücadeleye başlayınca sadece mevcut yönetim değil; halkın çoğu, ailesi hatta babası kendisine düşman haline geldiler. Yürüttüğü mücadeleden caydırmayı başaramayınca da ateşle dolu bir çukura atmaya karar verdiler. Fakat yüzyıllardır dilden dile anlatılan mucize meydana geldi ve ateş Hz. İbrahim’e zarar vermedi.

 

Kur’an, bu olaydan şu şekilde bahseder:

 

• Hani,İbrahim babası Azer’e, ”Sen putlardan ilah mı ediniyorsun ?” demişti. “Ben seni ve kavmini ap açık bir sapıklık içinde görüyorum.”
• Allah’ın varlık ve birliğini kesin delillerle bilip iman edenlerden olsun diye, İbrahim’e göklerin ve yerin iç yüzünü Biz böylece gösterdik.

En’am 74-75

 

• “Ben, bütün batıl dinlerden uzak ve Allah’ı bir tanıyıcı olarak,gökleri ve yeri yaratana yüzümü çevirdim;ben Allah’a ortak koşanlardan değilim.”
• Kavmi ise onunla münakaşaya tutuştu. O da,”Allah beni doğru yola eriştirmişken, siz benimle Allah hakkında mücadele mi ediyorsunuz?” dedi. “Ben Ona ortak koştuklarınızdan korkmam. Rabbim dilemedikçe de siz bana hiçbir zarar veremezsiniz. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünmez misiniz?”

En’am 79-80

 

• Dediler ki, ”Eğer bir şey yapacaksanız, İbrahim’i yakarak ilahlarınıza yardım edin.”
• “Ey ateş!” dedik. “İbrahim için serin ve selametli ol.”

Enbiya 68-69


Hz. İbrahim,bu olaydan sonra memleketini terk ederek o sıralarda, Ken’an ülkesi olarak bilinen Suriye ve Filistin’e hicret etti. Irak’tan Mısır’a ve Suriye’den Filistin’e uzanan bölgede insanlara dini anlatma işini şahsen yürüttü. Binlerce kilometrelik yol kat etti. Dağ, bayır ve çöl demeden her tarafa Allah’ın dinini yaymaya çalıştı ve bu çalışmaları yıllarca sürdü.

 

Hz.İBRAHİME İKİ OĞUL 
Tevrat’taki kayıtlara göre Hz. İbrahim 85, karısı Sare ise 76 yaşına gelmişlerdi ve o güne kadar hiç çocukları olmamıştı. Sare,kendisine ait olan Hacer isimli cariyesini Hz. İbrahim’e ikinci eş olarak verdi. Bu evlilikten Hz. İbrahim bir oğul sahibi oldu ve adını İsmail koydular.

 

Yine Tevrat kayıtlarına göre bundan 13 yıl sonra Hz. İbrahim ile Sare’nin bir erkek çocukları olacak ve adını İshak koyacaklardır. İshak’ın oğlu Yakup, İsrail adıyla anılır ve onun 12 evladı, İsrail oğullarının on iki boyunu oluşturur. Yusuf, Musa, Davud, Süleyman ve İsa bu soydan gelen peygamberlerdir.

 

Hz. İshak doğduğunda hem Hz.İbrahim’in, hem de hanımı Sare’nin yaşları oldukça ilerlemişti. Ku’an-ı Kerim, onlara bu müjdeyi, Lut kavmini yok etmeye gelen meleklerin verdiklerini anlatır:

 

• Yemediklerini görünce içine bir korku düştü. Onlar,”Korkma” dediler ve onu ilim sahibi olacak bir oğulla müjdelediler. 
• Hanımı hayretle bir çığlık atıp elini yüzüne vurdu ve “Kısır bir ihtiyar kadın mı çocuk doğuracak ?”dedi.
• Melekler “Evet,öyle,” dediler. “Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz ki, Onun hikmeti her şeyi kuşatır ve O her şeyi hakkıyla bilir.”

Zariyat 28-30
 

Hz. İbrahim’in oğulları dolayısıyla yaptığı duayı da Kur’an-ı Kerim şöyle nakleder:

• İhtiyar halime rağmen bana, İsmail ve İshak’ı veren Allah’a hamdolsun. Şüphesiz rabbim duayı iştendir.
• Ey Rabbim! Beni ve neslimden gelenleri namazı gereği gibi kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamı kabul buyur.

İbrahim 39-40 

 

Üç büyük dinin atası...

Hz.İbrahim   

Hz.İbrahim ne zaman ve nerede yaşadı?

Nasıl üç büyük dinin atası oldu?

bottom of page