top of page

Şam Seferi İçin Ordunun Hazırlanması

 

Hz.Peygamberin Vefatını Haber Vermesi
Hz.Peygamber, Nasr suresinin inişiyle birlikte ecelinin yaklaştığını öğrenmişti.

• Allah’ın yardımı ve fetih gelince
• Ve insanların Allah’ın dinine akın akın girdiğini görünce
• Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan bağışlanma dile! Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir.

Nasr 1-3

- Ey Allah’ım! Seni tesbih eder ve Sana hamd ederim. Beni bağışla! Şüphesiz, tövbeleri en çok kabul eden ve merhametli olan Sensin!

 

diyerek sürekli dua ediyordu. Yine bu yüzdendir ki, Veda haccında Müslümanlarla adeta vedalaşmış ve hac dönüşündeki hitabında,

- Ey insanlar! Haberiniz olsun ki, ben de ancak bir insanım. Çok sürmez, Rabbimin elçisi bana da gelecek ve ben de onun davetine icabet edeceğim!

buyurmuştu.

Sahabilerin ayrılık vaktinin yaklaştığından haberdar olmaları

 

Hastalanması
Ümmü Bişr bin Bera der ki:

Vefatı ile sonuçlana hastalığa tutulduğu zaman Resulullah’ın yanına gitmiştim. Kendisi humma nöbeti geçiriyordu. Alnına elimi dokundum.

- Ya Resulullah! Seni hiç kimsenin tutulmadığı gibi hummaya tutulmuş görüyorum!?
- Bize verilecek mükafat kat kat olduğu gibi, hastalıklar da kat kat verilir.

 

Hastalığı sırasında ziyaretine giden Ebu Said el-Hudri anlatıyor:

Resulullah’ın üzerinde bir örtü örtülüydü. Örtünün üzerine elimi koyduğum zaman, vücudunun sıcaklığını örtünün üzerinden hissettim. 

- Humman ne kadar şiddetli!?
- Bize hastalıklar da böyle ağırlaştırılır. Karşılığı da kat kat verilir.

Müslümanlara son hitabı

 

Son Anları
Pazartesi günü sabah namazında, kapısının perdesini açıp mesciddeki cemaate baktı. Cemaat, Hz.Ebubekir’in arkasında saf olmuş, namaz kılıyorlardı. Hz.Peygamber, Müslümanların saflarını görünce gülümsedi. Ebubekir, Hz.Peygamberin namaz kıldıracağını düşünerek geriledi. Müslümanlar da Hz.Peygamberi sağlıklı görünce sevinçlerinden az kalsın namazdan çıkacaklardı. Hz.Peygamber, eliyle namaza devam etmelerini işaret ettikten sonra perdesini indirdi. Bu, Müslümanların büyük çoğunluğu için Hz.Peygamberi son görüşleri oldu.

 

Vefat edeceği gün, Hz.Aişe’nin evinde 6 ya da 7 dinar bulunuyordu. Hz.Peygamber, onların fakirlere dağıtılmasını istemişti. Fakat Aişe, hastalık durumuyla meşgul olduğu için onları dağıtmayı geciktirmişti. Hz.Peygamber, hasta halinde onları hatırladı:

- Dinarları ne yaptın? Dağıttın mı?
- Hayır, vallahi, Senin hastalığın beni meşgul etti.

 

Hz.Peygamber, onları isteyip getirtti. Avucuna aldı.

- Allah’ın peygamberi Muhammed, bunlar yanında bulunduğu halde, Rabbine kavuşacağını sanmıyor.

buyurdu ve hepsini dağıttırdıktan sonra,

- İşte şimdi rahatladım!

diyerek uykuya daldı.

 

Hz.Aişe anlatıyor:

Resulullah, hastalandığı zaman Felak ve Nas surelerini okuyup ellerine üfler ve vücudunu eliyle meshederdi. Hastalığı şiddetlendiği zaman, ben de o sureleri Ona okumaya ve elinin bereketini umarak kendi eliyle kendisine meshetmeye başladım ve şifa duasını okudum. Bunun üzerine Resulullah:

- Üzerimden elini kaldır! Bu okuman bana yarar vermez. Ben süremin dolmasını bekliyorum.

buyurdu. Halbuki bundan önce, ne zaman hastalığa tutulsa, Allah’tan sıhhat ve afiyet isterdi.

 

Yine Hz.Aişe der ki:

Resulullah’ın yanında oturuyordum. Kızı Fatıma’yı çağırttı. Fatıma yürüyerek geldi. Yürüyüşü Resulullah’ın yürüyüşünü andırırdı. Resulullah, “Hoş geldin kızım!” buyurup yanına oturttuktan sonra, kendisine gizlice bir şeyler söyledi. Fatıma ağlamaya başladı. Sonra ona gizlice bir şeyler daha söyledi. Bu defa da Fatıma güldü. Fatıma’ya bu ağlamasının ve gülmesinin sebebini sordum:

- Tutulduğu hastalığı sonunda vefat edeceğini haber verdi, buna ağladım. Sonra ev halkından kendisine ilk kavuşacak olanın ben olacağımı haber verince de güldüm.

Gerçekten de kendisinden sonra ev halkından ilk vefat eden kişi kızı Fatıma oldu.

 

Ayrılış
Pazartesi günü, öğle vaktine doğruydu. Hz.Peygamberin başı, eşi Hz.Aişe’nin göğsüne yaslanmış durumdaydı. Yanındaki su kabına elini batırıp, ellerini yüzüne sürdü.

- La ilahe illallah! Ölümün de akılları başlarından gideren acısı ve şiddeti var.

buyurduktan sonra ellerini kaldırdı. Gözlerini evin tavanına dikti.

- Ey Allah’ım! Yüce dostluğunu diliyorum!

 

Allah’ın Selamı,

Son Peygamberinin Üzerine Olsun...

Ayrılış 

Ayrılık haberi...

Son peygamberin son dileği ...

Dosta kavuşma...

bottom of page